Ofšor kompanije, osnivanje ofšor kompanija i planiranje poslovanja sa ofšor kompanijama u svrhu zaštite imovine i života

Ofšor kompanije i zaštita imovine kroz ofšor poslovanje

{&main::youtube(d2WP_0plmuw)}

Sadržaj

Definicije i pojmovi

Ofšor
Ofšor (engl. offshore) se može definisati kao poslovne mogućnosti raspoložive u drugim državama koje se ne mogu inače koristiti u vlastitoj državi. Uobičajena definicija riječi "ofšor" znači "udaljeno od obale" ili "na drugoj strani okeana". U poslovnom smislu, pojam "ofšor" odnosi se na poslovanje kroz korištenje banaka, transakcija i kompanija u stranim državama. Ono što je za nekoga "ofšor" u Hrvatskoj, ne mora biti za nekoga u Italiji. Hrvatska ili Srbija mogu da budu "ofšor" lokacije za nekoga u Italiji. Od rezidencije fizičkog lica i poslovne situacije zavisi šta se može smatrati "ofšor poslovanjem".

Ofšor (engl. offshore) znači udaljeno od obale, a u odnosu na poslovanje, odnosi se na poslovne operacije koje se rade sa drugim državama, kao što je na primjer registracija ofšor kompanije ili ofšor bankovni račun.

Ofšor poslovanje je poslovanje sa prednostima i nema jednu univerzalnu definiciju. U većini slučajeva ofšor za domaće preduzetnike znači poslovanje sa firmama u inostranstvu. Ali, zavisno od pozicije gledanja, čak i vlastita država može da bude ofšor za jednog Italijana ili Slovenca, Kineza ili Singapurca.

Ofšor kompanija
Ofšor kompanija je društvo ili preduzeće koje se osniva u "ofšor državi" gdje se mogu dobiti poslovne slobode, poslovne prednosti i mogućnosti, koje se inače ne mogu ostvariti u vlastitoj državi. Ofšor kompanije se obično osnivaju u Panami, u Belize državi, na Karibima, na Sejšelima, na Mauricijusu, ali se mogu osnivati i u Srbiji što za nekoga ko ne živi u Srbiji, može predstavljati "ofšor kompaniju".

Ofšor kompanija je firma i društvo zakonito osnovano u inostranstvu u nekoj od država u kojima postoje ekonomske, poslovne ili životne prednosti u odnosu na vlastitu državu. Situacija je na žalost takva, samim tim da se nalazite na ovim stranicama, dokazujete da se nalazite u državi sa represijama, gdje političari stavljaju narodni novac u svoj džep, kradu od naroda i zauzvrat ništa ne daju osim dugova koje prave za naše sve buduće generacije, unuke i praunuke. Za preduzetnike je ofšor kompanija često zakonito riješenje zaštite imovine, novca, nekretnina, akcija i raznih međunarodnih ulaganja.

IBC
IBC je skraćenica za International Business Company ili International Business Corporation i označava vrstu ofšor kompanije koja se osniva u ofšor državi. Takve kompanije obično ne smiju da posluju sa rezidentima ofšor države, ali mogu da posluju sa svim drugim firmama ili licima širom svijeta.
International Business Company
Vidi definiciju riječi IBC.
Corporation
Corporation jednostavno znači akcionarsko društvo. Sastoji se od vlasnika, akcionara, koji putem vlasništva akcija ostvaruju svoje profite iz društva i njenih direktora i drugih ovlaštenih lica. Akcionarsko društvo pruža akcionarima i njenim direktorima ograničenu odgovornost. Vidi definiciju pojma ograničena odgovornost.
INC.
INC. je skraćenica od INCORPORATION i koristi se kao sufiks akcionarskog društva. Vidi definiciju riječi Corporation.
LLC
LLC je skraćenica koja predstavlja Limited Liability Company ili "D.O.O." na našem jeziku ili društvo sa ograničenom odgovornosti. LLC kompanija pruža njenim članovima i njenim menadžerima ograničenu odgovornost. Vidi definiciju pojma ograničena odgovornost.
Limited Liability Company
Vidi definiciju riječi LLC.
LTD ili LIMITED
Vidi definiciju riječi LLC.
Američka LLC kompanija
Američka LLC kompanija se može koristiti slično kao i ofšor kompanija ukoliko postoji samo jedan vlasnik koji izvore primanja ostvaruje isključivo izvan S.A.D.
Fondacija
Fondacija je pravno lice koje je osnovano da ispuni određenu svrhu koju je namjerio njen osnivač. Fondacija kao pravno lice nekad može da bude višenamjenska fondacija koja smije da obavlja poslovne i komercijalne transakcije, a uobičajeno se fondacije ne bave učestalim poslovnim transakcijama, iako mogu povremeno da obave bilo koji biznis. Fondacije nemaju vlasnike i tako se mogu koristiti kao konačni ili stvarni vlasnici ofšor preduzeća i kompanija. Fondacije se često koristi za čuvanje imovine, nekretnina i onda kao holding drugih ofšor i domaćih preduzeća. Nekad se fondacije mogu nalaziti u ofšor državama, a mogu se koristiti i fondacije koje nisu u ofšor državama, kao što su Austrija, Njemačka ili S.A.D. Fondacije mogu i službeno biti oslobođene bilo kakvih poreza i donacije prema fondaciji mogu se često odbijati o dobiti u svrhu smanjenja poreza na dobit ili dohodak. Fondacije mogu da imaju humanitarnu ili privatnu svrhu.
Neprofitna organizacija
Neprofitne organizacije su obično akcionarska društva ili druga vrsta pravnih lica koje se bave humanitarnim poslovima, nemaju vlasnike već samo organizaciju to jeste direktore koji upravljaju takvom neprofitnom organizacijom. Neprofitne organizacije osnovane u Americi ili drugim državama obično imaju pravo obavljanja svih vrsta djelatnost, sa tom razlikom, da se konačni profiti mogu pripisati humanitarnim svrhama. Neprofitne organizacije su idealne za zaštitu imovine jer se tako stvarni vlasnik ili korisnik ofšor kompanija ne mora prikazati.
Registrovani agent
Registrovani agent je zastupnik firme u državi osnivanja. To je osoba koja prima sudske pozive ili druge državne dokumente i nema prava niti punomoći upravljanja takvom kompanijom, ali je dužna da obavijesti stvarnog vlasnika o primitku službene pošte.
Registrovana adresa
Registrovana adresa ofšor kompanije je obavezna adresa u državi osnivanja. U nekim slučajevima adresa može da se nalazi bilo gdje na svijetu. U slučaju tužbe ofšor kompanije, sud ili drugo državno tijelo poslalo bi pismo ili tužbu na registrovanu adresu. Tužbe ofšor kompanija su vrlo rijetke, radi zakona koji štiti poslovanje preduzeća u takvim državama.
Ofšor banka
Ofšor banke su banke koje posluju u ofšor državama i obično nude posebne usluge privatnosti, bolju bankarsku tajnu i privatno bankarstvo za ljude sa imovinom visoke vrijednosti. To je banka u inostranstvu koja posebno vodi računa o diskreciji klijenata i tajnosti poslovanja na bankarskim računima i nalazi se obično u svjetskim financijskim centrima, kao što su Švicarska, Austrija, Hong Kong, Panama, Belize i u mnogim drugim ofšor i ne-ofšor državama.
Ofšor bankarski račun
Ofšor bankarski račun je bankarski račun otvoren kod banke koja u odnosu na vlastitu državu, neće sprovesti na računu tako lako bilo kakve represije ili otuđenja, niti će poslati informacije o poslovanju na računu u matičnu zemlju korisnika računa.
Prepaid kartica
Prepaid kartica je bankarska platna kartica, obično VISA ili MasterCard, koja se može koristiti širom svijeta i koju građani obično ne mogu da dobiju u vlastitoj državi radi finansijskih problema ili nedostatnog boniteta.
Anonimna bankarska kartica
Anonimna bankarska kartica je bankomat kartica i kartica bez imena, koja se može dobiti bez dokazivanja identiteta i koja se može koristiti za anonimne isplate ili uplate novca ili anonimna plaćanja na Internetu, sa bilo kojom adresom ili imenom. Anonimne bankarske kartice su zakonito sredstvo plaćanja i smatraju se istim kao i gotovina. Osobe koje imaju blokadu na bankarskim računima ili traže iz drugog razloga privatnost transakcija, koriste anonimne bankarske kartice za primanje i slanje novca.
Svjetski finansijski centri
Svjetski finansijski centri su teritorije, države i gradovi širom svijeta, u kojima se obavlja veliki broj platnih i financijskih transakcija. U tim državama i gradovima, postoje porezne, ekonomske i poslovne prednosti koje se ne pružaju u zaduženim, bankrotiranim i pretežno komunističkim državama, kao što su Njemačka, S.A.D., Hrvatska, Srbija i druge.
Komunizam
Komunizam je oblik vladanja u kojem se degradira ili u potpunosti uništava privatna svojina. Društvo u kojem se ne poštuje vrijedno stečena privatna imovina. Primjer takvih država današnjice su Hrvatska, Srbija, Bosna, Njemačka, Francuska, Italija, S.A.D. i sve druge prezadužene države koje imaju visoke poreze, a svojim građanima praktično ne pružaju ništa zauzvrat. Sve u ime naroda.
Prisila
Prisila je metoda nasilja, direktnom silom, oružjem ili putem autoritativnih zakona. Prisila se koristi u rukama vladajuće kriminalne bagre pod nazivom zakon da bi se narod uvjerio da je krađa od strane nekolicine u političkim vrhovima opravdana.

=Pravno lice= Pravno lice je društvo, preduzeće, fondacija ili druga vrsta registrovanog pravnog subjekta koji pred sudovima i u odnosima sa državom i drugim licima, bilo da su to druga pravna lica ili fizička lica, ima prava slična pravima jedne žive fizičke osobe, na primjer ima pravo da tuži druga lice ili da bude tužena, može da ima obaveze na svoje ime. Pravno lice je izmišljotina u svrhu smanjenja stvarne odgovornosti živih fizičkih osoba. Primjer pravnih lica su: država, poreska uprava, D.O.O., preduzeće, fondacija, neprofitne organizacije, crkve, klubovi, udruženja, policija, onda ofšor kompanije, ofšor fondacije i slično. Države se koriste pravnim licima da smanje odgovornosti sa stvarnih počinilaca kriminalnih djela otimačine i potlačivanja ljudskih prava. Ispravan odgovor takvim državama je korištenje pravnih lica u svrhu odbrane i zaštite čovjeka od kriminalnih djela države. Dokaz postojanja pravnog lica je certifikat preduzeća, udruženja ili druge organizacije u kojem piše da pravno lice još uvijek postoji. Imena pravnih lica pišu se obično velikim slovima.

Fizičko lice
Fizičko lice je pravni pojam i odnosi se na živu osobu koja može biti tužena i čija imovina može biti pravno ili bespravno, ali u "ime naroda" otuđena, oteta i čiji se život može tako lako ugroziti i potlačiti ukoliko ta osoba nije svjesna da može da ostvari zaštitu imovine koristeći ofšor kompanije ili premještanje nadležnosti. Fizičko lice je za svaku državu u stvarnosti isto tako "pravno lice" i fizičko lice ne umire dok se ne ugasi kopija fizičkog lica, tj. stvarno pravno lice registrovano kod države. Dokaz postojanja pravnog lica koje obično zastupa živi čovjek je rodni list ili dokaz o državljanstvu. Živi čovjek je u stvarnosti samo zastupnik pravnog lica koje se vodi na njegovo ime od dana prijave rođenja, tj. po rodnom listu. Pojam "fizičko lice" odnosi se isto tako na pravno lice koje onda zastupa živi čovjek i za koje pravno lice taj živi čovjek odgovara svom svojom imovinom. Imena pravnog lica "fizičkog lica" se obično piše velikim slovima. Ime i prezime živog čovjeka se piše malim slovima, s tim da se imenice uvijek počinju pisanjem velikog slova. Čovjek koji zastupa "fizičko lice" može da umre, ali ukoliko fizičko lice nije ugašeno u registru, tj. kod matičara, fizičko lice još uvijek postoji kod države. Ovlaštenja živog čovjeka za zastupanje fizičkog lica dokazuju se ličnom kartom, pasošem, rodnim listom, dokumentima o državljanstvu i drugim dokumentima. Gašenje fizičkog lica kod države obavlja se smrtnim listom i drugim dokumentima ili zahtjevima da se fizičko lice izbriše iz registra.
Živi čovjek ili ljudsko biće
Živi čovjek ili ljudsko biće ste vi koji zastupate sve te pravne pojmove kao što su fizičko lice ili pravno lice. Živi čovjek u stvarnosti ima 100% odgovornost i njegova odgovornost ne može biti uskraćena. Učinite li loše djelo, to ćete znati u sebi automatski, jer vam je to priroda ili Bog tako podarila da znate. Sve odgovore na život možete dobiti iz sebe ili posmatrajući druge ljude zaključiti ili donjeti zaključke za vas. Od odgovornosti se možete samo izvući ili lažima prikriti da nemate odgovornosti. Tako recimo policajac može da izbatina nekog čovjeka na ulici i da ne bude nikada krivično gonjen, jer policija ima ograničenu odgovornost. Ali, stvarnu i neograničnu odgovornost ipak ima policajac kriminalac i to će osjećati u sebi i može onda samog sebe kazniti svojim vlastitim postupcima koji ga mogu dovesti u nezgodne situacije.
Nadležnost
Nadležnost ili jurisdikcija je područje djelovanja zakona ili zakon koji se smije ili može primjenjivati na neku fizičko olice ili pravno lice.
Zakon o porezu na dohodak
Zakon o porezu na dohodak se odnosi na poreze fizičkog lica i posebno se odnosi na oporezivanje plata ili drugog dohotka.
Zakon o porezu na dobit
Zakon o porezu na dobit odnosi se na oporezivanje profita pravnih lica ili preduzeća, društava, fondacija i drugih pravnih lica.
Porez po odbitku
Porez po odbitku je državna mjera "opreza" i nadopuna poreza na dohodak i poreza na dobit, tako da se pokriju što više pokriju rupe u zakonima i da se građanima može oteti što više njihove zarađene imovine.
Dividende
Dividende su profiti koje vlasnici primaju od društva u kojem imaju udjele ili akcije. U mnogim državama, plaćaju se porezi na dividende.
Ograničena odgovornost
Ograničena odgovornost je pravni pojam koji se odnosi na fizička lica koja su vlasnici ili menadžeri ili direktori nekog pravnog lica i čime se razgraničava odgovornost fizičkog lica u odnosu na akcije, djelatnosti ili poslovne transakcije pravnog lica. Greške, dugovi, kazne koje se naplaćuju pravnom licu, ne mogu se prenositi na vlasnike ili direktore tog pravnog lica. U mnogim državama se koristi samo "privid pravnog lica", što znači da i vlasnici i direktori mogu u nekim slučajevima da odgovaraju za greške, kazne, dugove pravnog lica.
Zaštita imovine
Zaštita imovine je pojam koji se odnosi na planiranje, strukturu poslovanja i dosljedno sprovođenje poslovnih riješenja u svrhu zaštite imovine fizičkog lica, koristeći pravna lica, ofšor banke, ofšor kompanije, zlato, srebro, ulaganja u poslovne projekte kao i zaštitu imovine nasljednika nekog fizičkog lica i zaštitu od bilo kakvih rizika, uključujući zaštitu od kriminalaca, zaštitu od državnih grabljivica, od tužbi, zaštitu od bankrota, zaštitu od izvršenja, zaštitu od poslovne nesposobnosti, zaštitu od nezgodnih zakona i uopšteno zaštitu života, posla i porodice nekog fizičkog lica.
Direktor ofšor kompanije
Direktor ofšor kompanije je upravitelj i menadžer sa svim pravima poslovanja u ime ofšor kompanije. U nekim državama kao što je Panama ili Kostarika, imena direktora ofšor kompanija su javno upisani u registre kompanija, dok su u nekim državama uobičajeno kompletno privatni i nisu javni. Činjenica tajnosti imena direktora ofšor kompanije može da predstavlja problem u mnogim slučajevima.
Akcionar ofšor kompanije
Akcionar ofšor kompanije ne mora uvijek da bude i stvarni vlasnik ofšor kompanije. U većini slučajeva, akcionari su pravno i vlasnici, ali pojam stvarnog vlasnika se mora odvojeno razumjeti.
Stvarni vlasnik ofšor kompanije
Stvarni vlasnik ofšor kompanije je osoba kojoj u pravilu pripada vlasništvo akcija i koja će dobiti u pravilu sve profite iz takve ofšor kompanije.
Korisnik ofšor kompanije
Korisnik ofšor kompanije može biti osoba za koju se napravila takva zaštita imovine i takva ofšor struktura da se nikako ne može reći da je takva osoba ujedno i stvarni vlasnik ofšor kompanije. Osoba će biti zaštićena od bilo kakvih zakona u vlastitoj državi i stranim državama kao korisnik strane ofšor kompanije.
Zastupnik ofšor kompanije
Zastupnik ofšor kompanije može biti bilo koje fizičko ili pravno lice širom svijeta ili bilo koje preduzeće. Zastupnici mogu ujedno biti stvarni vlasnici ofšor kompanija, njeni direktori ili korisnici ofšor kompanija.
Anonimno vlasništvo
Anonimno vlasništvo se koristi u svrhu zaštite privatnosti, života i biznisa. Vaše ime kao vlasnik, direktor, zastupnik, agent ili službenik ofšor kompanije ne mora da bude upisano u javni registar ofšor kompanija. Anonimno vlasništvo se može ostvariti na više načina i ako radite sa nama, možemo da ostvarimo 100% anonimno vlasništvo u ofšor preduzećima i fondacijama.
Akcije na donosioca
Akcije na donosioca (engl. Bearer Shares) su akcije koje nisu registrovane na ime vlasnika te akcije, već na njima piše da je vlasnik ona osoba koja ih posjeduje ili čuva sa sobom. Akcije na donosioca se mogu koristiti kao jedan od načina anonimnog vlasništva.
Pravo glasanja za akcionara
Pravo glasanja za akcionara je možda još bolji način anonimnog upravljanja i kontrole sa ofšor kompanijom. Koristi se onda kada želite dokazati da niste vlasnik ofšor kompanije. Vi dokazujete da je neko drugi vlasnik, ali zadržavate pravo glasanja tog vlasnika, a to znači, da stvarni glasnik ne mora ili ne može da učestvuje u bilo kakvim pitanjima ili na sastancima vlasnika, već da isključivo pravo glasanja i učestvovanja na sastancima akcionara imate vi kao stvarni korisnik ofšor kompanije.
Finansijski grabljivci
Finansijski grabljivci su država, poreska uprava, inspekcije, advokati, zavidne i ljubomorne osobe, prijatelji i rođaci koji su neprijateljski raspoloženi, banke, povjerioci i drugi otimači vaše imovine.

NAZAD NA SADRŽAJ

Slobode i ograničenja poslovanja u vlastitoj državi

Zanimljivo je da nije cijeli svijet isti. Ali, što duže živite na jednom mjestu, više će vam se činiti da je svijet samo ono što mislite, doživljavate i vidite na svom mjestu života.

Da li ste slobodni ili ograničeni ili vaš dojam o slobodi zavisi od vaše percepcije i pozitivnog ili negativnog stava prema životu i poslovanju.

Mnogi uspješni i poznati ljudi dolaze iz sredina koje možemo nazvati "ograničenim", dok se mnogi ljudi mogu osjećati sputanim i ograničenim u onim sredinama i državama koje vrijede kao "slobodne države".

Zato postoje ljudska prava. Niko vas ne može ograničiti u ljudskim pravima. Ali, ta ljudska prava nećete dobiti automatski. Država, policija, poreska uprava i onda razni drugi kriminalci, učiniće sve da vas spriječe da ostvarujete svoja ljudska prava.

Osnovno ljudsko pravo je pravo kretanja. Ali, vi to pravo u praksi skoro pa i nemate. Bez pasoša, ne možete preko granice. Ako i krenete bez pasoša, to se smatra prelaskom granice "na crno", pa će vas i država i društvo obilježiti negativno, iako ste samo praktikovali svoje ljudsko pravo kretanja i putovanja. Vi imate pravo na kretanje i putovanje. To pravo vam države masovno uskraćuju i traže da imate "pasoš" inače vam ne dozvoljavaju prelazak granice. Ali, pasoš nije potreban da praktikujete svoje ljudsko pravo. Ljudi koji prelaze granice bez pasoša i koji se pozivaju na svoja ljudska prava kretanja i putovanja, često budu oslobođeni i tužbe protiv njih padnu u vodu.

Ipak, osnovno ljudsko pravo kretanja i putovanja je skoro maksimalno ograničeno i to svuda u svijetu. Da li to znači da sebi trebamo da uskratimo svoje pravo na putovanje i da moramo da slušamo zakone koji to pravo namjerno krše?

Da li činite nekome nešto nažao time što putujete?

Da li ste možda oštetili bilo koga ako prelazite granicu na crno?

Time što putujete i krećete se kuda želite, ne štetite nikoga i niste počinili kriminal. Uprkos tome, bićete smatrani kriminalcem i mogu vas privremeno smjestiti u zatvor, čak i ako optužbe budu povučene.

Ali, ono što vi znate o kaznama za prelazak granice na crno u svojoj državi nije ni blizu tako u nekim drugim državama. Ako dođete na crno u Italiju, vi sigurno nećete biti kažnjeni na isti način kako se to radi u Njemačkoj. Italija ima preko milion ljudi na crno koji žive i rade bez ometanja. U Italiju redovno dolaze Afrikanci i ljudi iz istočne Evrope. Bez pasoša. Bez vize. Preko milion ljudi se pušta da žive i rade jer državni sistem nije toliko strog koliko je to slučaj u Austriji ili Njemačkoj. Naravno da mnogi dobiju i određene zabrane dolaska ili "izgon iz zemlje". U praksi to može da znači da lice bez pasoša može da dobije "izgon iz zemlje" za rok od 5 godina, preda mu se dokument u ruke i čovjeka puste u Italiji da sam izađe iz zemlje. Zar to nije humano u odnosu na Srbiju, Hrvatsku, Bosnu, Njemačku, gdje će strance odmah uhapsiti, smjestiti u zatvore i praktično ih deportirati u matične države.

Ovaj primjer slobode kretanja i putovanja i ograničenja putovanja sa razlikama u strogoći od strane države je dobar primjer koji će vam ukazati i na druge slobode i ograničenja koja možete da imate u raznim državama.

Ofšor kompanije pružaju određene slobode i omogućavaju vam da koristite svoja ljudska prava na bolji način nego što to možete da ostvarujete u vlastitoj državi.

Ofšor kompanije predstavljaju slobodu poslovanja širom svijeta. Ofšor kompanija je direktan odgovor fašističkom režimu i ograničavanju poslovanja u mnogim državama. Među ostalom i u državama kao što su Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora i Makedonija. Države bivše Jugoslavije nasljedile su fašističke zakone iz SFRJ, Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u kojoj su samo rijetki privatnici imali privilegije samostalnog poslovanja.

Komunizam i socijalizam je zahtijevao da se praktično sve privredne aktivnosti obavljaju u korist "države" ili u "korist naroda", pa su tako i sve firme, preduzeća, fabrike, bile društvena svojina. Privatnicima i privatnim vlasnicima kompanija prije dolaska komunizma, imovina je bila kompletno oduzeta "u ime naroda" i privatne firme su praktično bile zabranjene sa izuzetkom nekih malih zanatlija, kao što su kujundžije, zlatari i slično.

To vam treba biti dovoljan dokaz, da ako pustite grupi kriminalaca koji se nalaze na pozicijama "državne vlade" da ograniče vaše slobode, onda će oni to i da urade. Vi se nećete moći odbraniti od volje interne državne mafije kojima je jedini cilj oteti novac narodu u svrhu privatnog bogaćenja.

Korištenjem ofšor kompanija preventivno se možete zaštititi od uplitanja državne mafije u vaše privatne poslove, možete se zaštititi od uvida u vaše poslovne transakcije i možete zaštititi svoj život, svoje vrijeme, svoj novac i svoju familiju od državnih grabljivica.

NAZAD NA SADRŽAJ

Osnovne karakteristike ofšor kompanije

Ofšor kompanije pružaju velike prednosti i slobode u poslovanju, pogotovo po pitanu međunarodnog poslovanja. Sa ofšor kompanijom se mogu kupovati nekretnine, onda može se trgovati valutama na berzi, mogu se kupovati akcije i trgovati akcijama na berzi, dalje ofšor kompanija se može koristiti kao javno preduzeće u svrhu dobivanja investicija sa javnim reklamiranjem širom svijeta, mogu se koristiti kao holding kompanije u svrhu osnivanja preduzeća u domaćim i stranim državama ili se mogu koristiti samo za čuvanje nekretnine, registraciju plovila na ime ofšor kompanije ili jednostavno čuvanje i kupovinu zlata ili održavanje bankovnog računa.

Niski troškovi osnivanja i registracije ofšor kompanije pružaju prednosti koje se ne mogu ostvariti sa domaćim kompanijama. I u ofšor državama žive ljudi i preduzetnici. Oni su sretni jer u većini slučajeva mogu da koriste iste slobode poslovanja kao i stranci. Ljudi koji žive u ofšor državama žive bolje, jednostavnije, sa manjim troškovima poslovanja, sa mnogo većim slobodama poslovanja i uglavnom ne plaćaju poreze. Njihove države su u većini u napretku i imaju razvijene turističke ponude, nude razne vrste ulaganja strancima i standard je na boljem nivou nego u državama bivše Jugoslavije.

Neki takve države nazivaju banana repulikama ili banana državama što je sasvim smiješno ako se uzme u obzir koliko se posla odvija u takvim državama i koliko ljudi investiraju u ofšor države.

NAZAD NA SADRŽAJ

Koje su stvarne banana države?

Takozvane banana države su u stvarnosti slijedeće države:

Crna Gora, Makedonija i Slovenija ne mogu se svrstati u banana države jer pružaju sve više sloboda i prednosti svojim građanima.

NAZAD NA SADRŽAJ

Karakteristike domaćeg preduzeća

Domaće kompanije, koje se osnivaju u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni, Sloveniji, Makedoniji ili Crnoj Gori, imaju slijedeće karakteristike:

NAZAD NA SADRŽAJ

Karakteristike ofšor kompanije

NAZAD NA SADRŽAJ

Brzo osnivanje ofšor kompanija ili fondacija

Naša firma THETABIZ S.A. je akcionarsko društvo koje se od 2002. godine bavi pružanjem globalnih poslovnih usluga. Naše stranice su prevedene na vaš jezik i mi imamo zastupnike i ovlaštene agente koji pružaju podršku našim klijentima širom svijeta.

Nekada je važno da se ofšor kompanija može brzo osnovati. Kada to može biti važno?

NAZAD NA SADRŽAJ

Spremne, već osnovane ofšor kompanije

Spremne ofšor kompanije su već registrovane, spremne za korištenje i predaju novim vlasnicima. Ukoliko vam treba već osnovana ofšor kompanija (engl. aged shelf company) kontaktirajte nas sa vašim zahtjevom. Mi ne objavljujemo nazvie spremnih i već osnovanih ofšor kompanija, već se morate sa nama prvo savjetovati o izboru države i vrste kompanije, pa onda možete dobiti prijedloge naziva već osnovanih ofšor kompanija. Na zalihi imamo preko 250 raznih ofšor kompanija iz raznih država.

{&main::getfee(403,'schedule','hr')}

NAZAD NA SADRŽAJ

Otvaranje ofšor firme na osnovu analize poslovne situacije klijenta

Otvaranje ofšor firme se treba uraditi na osnovu analize poslovne situacije klijenta. Ukoliko takvu analizu niste uradili sami i nemate advokata koji može da vam pomogne, vrlo je vjerovatno da ćete napraviti greške koje vas u budućnosti mogu vrlo skupo koštati. Većina osoba koje počnu sa korištenjem ofšor kompanija bez pomoći poreskog savjetnika ili advokata ili stručnjaka za ofšor kompanije, napraviće prije ili kasnije sumnjive transakcije koje ga u vlastitoj državi mogu kompromitovati. To sigurno ne želite da se desi vama.

Analiza poslovne situacije može biti jednostavna i proširena. Zadatak naše firme i akcionarskog društva THETABIZ S.A. je pružati ispravna poslovna riješenja na osnovu poslovne situacije klijenta sa smislom proširenja i poboljšanja biznisa, života i budućnosti. To je plemeniti zadatak koji možemo samo onda ispuniti kad nam klijenti odgovore na pitanja i onda odluče da dosljedno sprovode koriste predložene poslovne strukture sa ofšor kompanijama.

NAZAD NA SADRŽAJ

Pitanja za klijenta u svrhu analize poslovne situacije

Da bismo shvatili vašu poslovnu situaciju i svrhu poslovanja, potrebno je da nam odgovorite na neka uobičajena pitanja. Čak i kad primimo odgovore, možete da dobijete naknadna pitanja. Odgovore napravite uopšteno, ne morate spominjati svoje dobavljače ili kupce i klijente sa nazivima preduzeća ili imenom i prezimenom.

Takva analiza situacije zahtijeva i odgovore na pitanja:

Niz gore navedenih pitanja je samo primjer na osnovu kakvih informacija se može doći do ispravnog riješenja za osnivanje ofšor kompanije. Jedna američka kompanija LLC ili Delaware LLC ili Wyoming D.O.O. (engl. Limited Liability Company) se može kod nas osnovati već za 300 eura, ali da li će to biti ispravno za trgovinu ili poslovanje koje želite da obavljate u budućnosti? Da li ćete možda sa takvom američkom firmom LLC osnovanoj u državi Delaware, imati neke rizike? Da li ćete možda dobiti inspekcije? Da li ćete imati problema kod otvaranja računa? Kod primanja Paypal isplata ili kod naplate kreditnih kartica? Da li je uopšte potrebno koristiti Delaware kao državu gdje ćete imati moguće i 200 dolara ili više poreza godišnje što možda ne biste morali da platite u nekim drugim američkim državama.

Ukoliko niste svjesni da je potrebno analizirati poslovnu situaciju i na temelju poslovne situacije krenuti u ispravno otvaranje ofšor firme, krećete se rizičnim putem u kojem možete da dobijete više problema, nego što ste htjeli na početku da riješite.

Idealno je ako znate informacije o tome koju ofšor državu koristiti, koju vrstu ofšor kompanije osnovati i na koji način takvu ofšor kompaniju kontrolirati i kako upravljati s njom na ispravan način.

Ispravne informacije i ispravno riješenje ćete dobiti kad nam pošaljete odgovore na gore postavljena pitanja. Naše savjetovanje može da bude dosta različito od onoga što ste sami već zamislili. Nemojte se iznenaditi. Ne postavljamo sve informacije na Internet.

NAZAD NA SADRŽAJ

Smijem li koristiti ofšor kompanije? Je li zakonito?

Otvaranje ofšor kompanije je 100% zakonito. Bez obzira šta vam neko može reći, svako smije, može i bolje je da koristi ofšor kompanije. Ofšor kompanija služi kao virtuelni prijatelj i može se koristiti u poslovne i u privatne svrhe. Jedna dobra svrha ofšor kompanije je održavanje računa kod banke. Takav račun, na ime ofšor kompanije, postaje nedostupan državi, poreskoj upravi, povjeriocima i drugim finansijskim grabljivcima.

Otvaranje ofšor kompanije se mora pažljivo planirati, onda je potrebno razumjeti instrukcije korištenja i primjene ofšor kompanija i onda takve instrukcije u odnosu na vlastitu poslovnu ili životnu situaciju treba dosljedno sprovoditi.

Sasvim je pogrešno očekivati da se otvaranjem neke ofšor kompanije mogu riješiti svi problemi. Previše imamo plagijatora na Internetu, tako da svako može da kopira Internet stranica i nudi usluge osnivanja kompanija, ali to može biti vrlo daleko od stvarnog poslovnog riješenja koje je potrebno jednom preduzetniku.

Toliko puta se susrećemo sa situacijama gdje nam se preduzetnici javljaju jer njihova ofšor struktura nije bila dovoljno dobro postavljena.

Trgovina između bilo kojih firmi koje su zakonito osnovane je isto tako zakonita. Ali, u nekim državama, nezgodno je koristiti vlastitu ofšor firmu za direktno poslovanje sa vlastitom firmom u svojoj državi. To je banalna greška koju neki korisnik ofšor kompanije može da napravi.

Direktno smanjivanje poreske osnovice korištenjem vlastite ofšor kompanije je naravno moguće i ostvarivo je, ali se to ne može raditi sa bilo kojom vrstom ofšor kompanije i na bilo koji način.

Potrebno je pažljivo planirati transakcije sa ofšor kompanijama, posebno transakcije sa osobama ili preduzećima u vlastitoj državi ili transakcije sa vlastitim preduzećem.

NAZAD NA SADRŽAJ

Teroriziranje domaćih preduzetnika

Banana države kao što su Srbija, Hrvatska i druge evropske države, teroriziraju domaće preduzetnike stvarajući neugodno atmosferu u medijima, ne bi li zastrašili svoje građane da koriste i ulažu u strana preduzeća i koriste se ofšor kompanijama. Tako možete da čujete za pojmove kao "ofšor leaks" ili "popis ofšor zona" ili "crna lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom" ili "utaja poreza" i slične pojmove koji se koriste da bi se "utjerao strah" preduzetnicima. Utjeravanje straha je nezakonito i neustavno. Svi preduzetnici imaju slobodu poslovanja, pa tako i slobodu ulaganja u druge države. Ako stranci imaju slobodu ulaganja u vlastitu državu, tako i domaći preduzetnici imaju slobodu ulaganja u strane države. Ulaganje znači korištenje stranih kompanija, pa tako i ofšor kompanija.

Sakrivanje vrijednosti imovine koje neko ostvari u inostranvu ili koju neko ostvari u vlastitoj državi je sasvim zakonito, normalno i legitimno. Niko ne želi da se zna gdje i koliko novca čuva, gdje mu se nalazi zlato, u kojem sefu drži dijamante, akcije ili druge vrijednosti.

Sakrivanje vlastite imovine od rizika ili bilo kakvih napada je zakonito i preporučljivo. Sakrivanje imovine nije kriminal. Kriminal čine krivična djela koja su definisana u zakonima. Još ni u jednom zakonu nije definisano da građani moraju da kažu koliko tačno novca imaju, na kojim računima, kojim se novcem na ime drugih osoba koriste ili koje ofšor kompanije koriste u inostranstvu.

Sakrivanje informacija o vlastitoj imovini je uvijek bilo sastavni dio ljudskih prava.

Samim tim što neko ima ofšor kompaniju u inostrantvu ne čini još nikakav poreski prekršaj. Na kraju krajeva, ofšor kompanije su zakonito osnovane. Države se međusobno priznaju. Mi ne govorimo o osnivanju kriminalnih organizacija. Govorimo o korištenju preduzeća zakonito osnovanim u drugim državama. Porez na dobit u Hrvatskoj je 20% i u Srbiji je to 15%. Dok je u Bosni samo 10%. Neki međunarodni preduzetnik ne mora da koristi hrvatsku ili srbijansku poslovnu nadležnost, jer može da se odluči da otvori firmu u Bosni i da na ime takve firme ostvari 5% do 10% više dobiti godišnje. Šta je u tome loše? Ljudi se teroriziraju u javnosti od strane državnih grabljivica kao da su ofšor kompanije nešto nezakonito. Time mogu da spriječe samo naivne preduzetnike. Besmislene izjave o ofšor kompanijama u medijima su pokazatelj koliko država upražnjava fašistički način ekonomije. Da li možda mislite da je Irska ekonomija blesavija od hrvatske ili srbijanske, gdje se plaća samo 12,5% poreza na dobit? Da nije možda Irska, neka banana država?

Svoje preduzetnike, Hrvatska i Srbija, ne samo da oporezuju sa visokom stopom od 15% do 20%, već više ni bake ne mogu izaći na ulicu da prodaju nekoliko jaja, povrća ili sira. Ono što nikad nije bilo zabranjeno u Evropskoj zajednici i što se uvijek podržavalo, kao recimo, prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda, zabranjuje se u Hrvatskoj i Srbiji. Nemaš registrovanu radnju? Marš sa ulice i evo ti kazna!

Šta ako ste napravili 200,000 eura dobiti u toj godini i namjeravate slijedeće godine da napravite možda i duplo više, a poslujete sa inostranstvom... Pa, zašto ne biste recimo koristili firmu u Bosni ili u nekoj drugoj ofšor državi. Bosna se recimo ne računa kao "ofšor". Ali, na 200,000 eura dobiti, u Bosni ćete imati 20,000 eura više u svom džepu. Održavanje firme u Bosni može da košta više nego održavanje ofšor kompanije, možda 3000-5000 eura godišnje minimalno. Ali, bolje je zaraditi 15000 eura više korištenjem firme u Bosni, nego korištenjem firme u Hrvatskoj ili Srbiji.

Preduzetnici su slobodni i mogu koristiti finansijske usluge i slobode poslovanja u drugim državama. Korištenje i primjena ofšor kompanija je zakonita. Jasno je da je bolje za preduzetnika da koristi ofšor kompanije na takav način da to bude u skladu i sa domaćim zakonima. Zato je i napisan ovaj članak. Ali, princip je isti, države se međusobno priznaju i preduzetnici smiju i imaju pravo da ulažu u strana preduzeća i da koriste ofšor kompanije.

Tu se ne smije paušalno osuđivati vlasnike ofšor kompanija samo zato što su oni uložili u strane države i tamo čuvaju novac. To nije zabranjeno. A, pitajte se malo zašto se to dešava? Da nije moža radi neugodne poslovne atmosfere u Hrvatskoj ili Srbiji?

Sasvim je legitimno i zakonito:

Ono što nije legalno je prikrivati onu poresku osnovicu koja se trebala prijaviti. Ali, ukoliko takva ofšor dobit ne spada u poresku osnovicu, onda je stvar legalna i zakonita. I ako svoje ofšor poslovanje i ofšor kompanije ispravno koristite, vaša poreska osnovica će definitivno biti smanjena. Zakonito.

Plaćanje poreza u vašoj državi ne čini Vas patriotom. Ljudi koji vas u to uvjeravaju, samo su na strani otimača i vjerovatno imaju porodične članove u državnim upravama. Oni se boje za život jer njihov život ovisi od toga koliko će novca da se otme poštenim građanima.

U državi treba da dođe do poreskih smanjenja, a to je javno poznato da poboljšava privredu i unošenje kapitala u državu. Korisnici ofšor kompanija su prave patriote jer na taj način čuvaju sebe, svoju imovinu i mogu u vlastitu državu da ulože više nego što se misli. Pa, znamo to vrlo dobro iz iskustva. Kapital ostaje samo privremeno vani. Sve se vraća nazad u zemlju. Grade se kuće, prave se novi pogoni, ofšor dobit se reinvestira. Porez se nije platio možda onoliko koliko bi neki fašistički režim htio, ali se prave nova radna mjesta od tog novca, manje se troši socijalne pomoći, ljudi imaju više od života. Onda kad se smanje poreska opterećenja, neće ni biti potrebe za ofšor kompanijama, zar ne?

NAZAD NA SADRŽAJ

Ofšor kompanije i pranje novca

Pranje novca se često povezuje u medijima sa ofšor kompanijama. Ali, baš je suprotno istinito. Pranje novca je u velikoj mjeri onemogućeno ofšor kompanijama, a najviše se obavlja sa domaćim preduzećima. Pranje novca znači da se ilegalno stečeni novac dovodi u zakonite tokove.

Pogrešno je govoriti da se ofšor kompanije koriste za pranje novca. Takvu crnu propagandu rade obično domaći propali ili korumpirani političari koji su u stvarnosti umiješani u pranje novca u vlastitoj državi. Kroz propagandu protiv ofšor kompanija pokušavaju da skrenu pažnju na strane kompanije.

Kriminalci koji žele da peru novac to mogu raditi i bez ofšor kompanija. Oni to ionako već rade. Novac se prao i prije nego što su ofšor kompanije zakonito nastale. Moramo naglasti da pranje novca znači uvođenje novca u zakonite tokove. Takvo "uvođenje" novca se baš najviše obavlja putem domaćih preduzeća osnovanih u vlastitoj državi, putem restorana, hotela, kasina, prodaje umjetnosti, antikviteta i drugih domaćih djelatnosti.

Ponuda našeg akcionarskog društva svodi se na zaštitu zakonitog poslovanja biznismena kojima je privatnost i njihova imovina od značaja. Kriminalci se ionako već služe raznim metodama i njima nisu potrebne ofšor kompanije da bi "ostali anonimni" ili na drugi način sakrili svoju imovinu. Sasvim je logično i pravedno da takve metode čuvanja vlastite imovine mogu dobiti i obični ljudi.

Pranje novca konkretno treba da ima slijedeća obilježja:

Novac koji se nalazi na računu ofšor kompanije još nije opran i u većini slučajeva ne mora da bude opran, jer je zakonito ostvaren. Ljudi koji koriste ofšor kompanije često bježe od strogih zakona u vlastitoj državi i koriste slobodnije zakone u drugoj državi. U tom principu poslovanja nema ništa nezakonito. Samo kad se novac želi prebaciti na svoje ime, u vlasništvo fizičkog lica, pa se ne naprave poreske prijave, može se reći da to fizičko lice krši zakone.

Ofšor kompanije se mogu koristiti da se zamagli situacija o stvarnom porijeklu novca, to je istina. Ali, većina transakcija sa kojima se u stvarnosti pere novac obavlja se preko domaćih preduzeća, a ne preko ofšor kompanija.

Poenta neke uskoro propale države što pravi crnu propagandu protiv ofšor kompanija nije bezazlena činjenica da se novac preko ofšor kompanije i ne može prati, već što se u takvoj državi nalazi grupa mafijaša, kradljivaca, koji pokušavaju na sve načine da opterete uspješnog domaćeg preduzetnika koji investira ili ostvaruje prihode u stranim preduzećima. To je čista diskriminacija i ravno je komunizmu.

Svako ima pravo da koristi ofšor kompanije, da ostvaruje prihode koristeći strana preduzeća i da na ime tih preduzeća čuva novac i drugu imovinu.

NAZAD NA SADRŽAJ

Zaštita imovine i svrha za ofšor kompanije

Zaštita imovine je glavna svrha za korištenje ofšor kompanija. Šta to znači zaštita imovine? Ako već ne znate instiktivno, objasnićemo vam to na primjerima:

Gornja dva primjera zaštite imovine su dovoljna da shvatite šta se sa tim misli. Ako mislimo dalje na imovinu kao što su nekretnine, kuće, stanovi, zemljišta, pa onda akcije, udjeli u preduzećima, pa potraživanja, onda ulaganje u zlato, zlatnici, zlatne poluge, dijamanti veće vrijednosti, onda preduzeća, plovila, vozila, mašine, pogoni, sve je to imovina koju je potrebno zaštititi.

Zaštita imovine (engl. asset protection) je metoda i dosljedno sprovođenje metode u svrhu zaštite imovine od zavidnih i ljubomornih osoba, finansijskih grabljivica i od rizičnih situacija.

Da li se može imovina zaštititi od poreza? U mnogim slučajevima da! Takva zaštita treba biti zakonita, inače ne predstavlja stvarnu zaštitu.

Na primjer, prenos nekretnine na preduzeće može da se obavi bez plaćanja poreza, a prenos akcija ili udjela u nekom preduzeću isto tako, pa onda novi vlasnik preduzeća indirektno posjeduje i nekretninu. Na taj način se automatski uštedio porez na nekretnine. Da, zaštita imovine se odnosi i na poreze. Vi možete i trebate da se zaštitite od svih vrsta poreza, carine i drugih troškova.

Upravo zato postoje ofšor kompanije kao protuteža domaćim preduzećima u kojima takvu zaštitu ne možete da uživate.

Zaštita imovine se ostvaruje kroz planiranje, onda uspostavljanje ofšor strukture i njeno dosljedno sprovođenje u praksi.

NAZAD NA SADRŽAJ

Primjena i korištenje ofšor kompanije

Primjena ofšor kompanije je svestrana. Pošto ofšor kompanije ne moraju da zaposle ljude niti moraju da imaju poslovni prostor niti troškove knjigovodstva, održavanje takvih kompanija košta minimalno u poređenju sa domaćim preduzećima.

Ofšor kompanija za odvajanje rizika

Odvajanje rizika je pojam zaštite imovine i sprovodi se tako što se imovina raznih vrsta predaje u vlasništvo ofšor kompanije. Odvajanjem rizika i odvajanjem razne imovine na ime odvojenih ofšor kompanija postiže se maksimalna zaštita za vlasnike ili korisnike takvih kompanija, ujedno se može postići smanjenje poreza i zaštita od bankrota ili finansijskih grabljivica kao što su država, poreska uprava, banke, advokati i zavidni i ljubomorni ljudi.

Primjeri odvajanja rizika

Odvajanje rizika se postiže na razne načine, evo nekoliko primjera:

Ofšor kompanija za zaštitu nekretnine

Zaštita nekretnine je jedan od glavnih razloga korištenja i primjene ofšor kompanija. Nekretnine se mogu u ofšor kompaniju injetu bez poreza na nekretnine, jer to može da predstavlja ulaganje u novo preduzeće.

Na primjer neki vlasnik ili korisnik ofšor kompanije iz Srbije, može svoje nekretnine u Hrvatskoj, Srbiji, Bosni, Sloveniji ili drugim državama da stavi u vlasništvo ofšor kompanije. Na taj način nekretnina postaje zaštićena od bilo kakvih tužbi prema vlasniku. Državi, poreskoj upravi i drugim finansijskim grabljivcima postaje nemoguće da tuže ofšor kompaniju u kojoj ne mogu dokazati ko je stvarni vlasnik, a čak i da dokažu, ne bi mogli da otmu vlasništvo takve kompanije. Nekretnine koje se nalaze na ime ofšor kompanije, mogu se bez poreza na nekretnine prenjeti na novog vlasnika samom transakcijom akcija u ofšor kompaniji, jer ko je vlasnik ofšor kompanije, postaje tako i indirektni vlasnik ili korisnik takve nekretnine. Čak i ako je vlasnik kao fizička osoba pred bankrotom, on može da bude korisnik ofšor kompanije kojoj pripadaju visoke vrijednosti nekretnina, novca, zlata, plovila, vozila ili mašina i druge vrste imovine ili vrijednosti.

Ofšor kompanija za čuvanje intelektualne svojine

Registracija zaštitnog znaka ili registracija patenta može se uraditi na ime ofšor kompanije koja se osniva samo u takvu svrhu. Ukoliko želite da prodate takav zaštitni znak ili patent, možete da prodate kompletnu ofšor kompaniju. Takva transakcija može biti i gotovinska transkacija i može se obaviti u jednom danu. Dalje, patente i zaštitne znakove možete da naplaćujete putem licence i direktno na račun ofšor kompanije.

Registrovanje zaštitnog znaka možemo obaviti brzinom za vas u mnogim državama. Osnivanje ofšor kompanije se može uraditi čak i u roku od pet minuta ili možemo da vam ponudimo jednu od 25,000 već osnovanih ofšor kompanija.

Zaštitne znakove registrujemo za naše klijente i njihove ofšor kompanije u slijedećim državama:

NAZAD NA SADRŽAJ

Ofšor kompanija za smanjenje poreza

Smanjenje poreza je možda glavni razlog korištenja ofšor kompanija. Postoji mnogo načina kako se porezi mogu smanjiti primjenom ofšor kompanija.

Porezi se mogu smanjiti na mnogo načina korištenjem ofšor kompanije ili ofšor strukture takvih kompanija. Od države preduzetnika ili stvarnog vlasnika ofšor kompanije zavisi na koji se način mogu smanjiti porezi tako da to ne bude opterećenje ili na štetu ili bilo kakve rizike takvom vlasniku.

Potrebno je promijeniti načine razmišljanja sa domaćeg načina razmišljanja na jedan globalni i međunarodni način razmišljanja. Neki trgovac sa domaćim preduzećem ne može da razmišlja kao trgovac sa iskustvom iz međunarodnog načina poslovanja.

Roba iz Kine se ne mora uvesti u vlastitu državu da bi se prodavala konačnim kupcima. To je osnovni način smanjenja poreza kroz korištenje ofšor kompanije. Roba se može direktno prodavati kupcima, slati direktno od dobavljača u ime ofšor kompanije. Na taj način se štede troškovi transporta takve robe u vlastitu državu, dalje, štedi se carina, PDV po uvozu robe i onda troškovi isporuke i moguće i porez na dobit kod prodaje takve robe.

Smanjenje poreza i olakšice se mogu dobiti na mnogo raznih načina:

NAZAD NA SADRŽAJ

Ofšor kompanija za ulaganje u zlato

Ulaganje u zlato se može obavljati i preko ofšor kompanije. To je možda najbolji način ako želite da se vaša imovina ne može pratiti, jer zlato nije na bankovnom računu. Bankovni računi se prate, može se vidjeti sa kim su urađene transakcije i koliko novca neka kompanija ima kod sebe. Dalje, većina država nudi određene garancije depozita na sume na bankovnom računu. U slučaju propasti banke ili države, onda vlasnici tih računa mogu da dobiju garanciju od države u određenom iznosu. Te garancije su u Evropskoj zajednici obično ne veće od €100,000. To predstavlja nešto oko 3 kilograma zlata. Ukoliko se zlato čuva u bankovnom sefu na ime ofšor kompanije, suma može da bude neograničena, možete u sefu da čuvate i 100 ili 500 kilograma zlata. To zlato se vrlo jeftino osigurava, jer su takvi sefovi maksimalno osigurani. Na taj način se imovina može čuvati bez uplitanja od strane bilo koje države, pa čak ni banka gdje se zlato čuva ne može da zna koliko se zlata tu čuva. Vlasništvo zlata može da bude na ime ofšor kompanije.

Zlato se može i kupiti privatno i anonimno, bez pokazivanja lične karte. Onda se mogu razmatrati druge vrste korištenja ofšor kompanije za ulaganje u zlato, kao recimo:

Američka kompanija kao ofšor kompanija

Iako je to manje poznato, američke kompanije se mogu koristiti slično kao i ofšor kompanije.

Ta činjenica sama po sebi predstavlja vrlo sličnu situaciju kao i kad se koriste ofšor kompanije. Ukoliko biznismenu takva situacija poslovanja odgovara i ukoliko ne mora da naplaćuje unutar Amerike (S.A.D.), onda dobiva imidž "Amerike" dok ujedno izbjegava 100% poreza na dobit i bilo kojih drugih poreza koje ostvari preko takve kompanije.

Američka LLC kompanija u New York-u

Osnivanje firme u New Yorku, kao i u drugim S.A.D. državama naplaćujemo u 3 paketa:

New York

Za razliku od svih drugih US država, ukoliko u New Yorku osnivate LLC preduzeće (koje nema poreze na prihode izvan S.A.D), plaća se posebna naknada nekim novinama zavisno od okruga gdje se preduzeće registrira. To se zove obaveza objavljivanja kompanije (engl. publication requirement), znači LLC kompanija mora da se oglasi da postoji u nekim New York novinama koje odredi administrator kod države. To su dodatni troškovi, koji iznose od 400-500 dolara do 800 ili više dolara. To je u pravilu mali oglas koji kaže da je firma osnovana. To je potrebno samo u New York-u, dok u drugim državama to nije potrebno.

Takav oglas izgleda ovako:

NOTICE OF FORMATION of My Company, LLC. Article of Organization filed with the Secretary of State of NY (SSNY) on 01/09/13. Office location: NY County. SSNY has been designated as agent upon whom process against it may be served. The Post Office address to which the SSNY shall mail a copy of any process against the LLC served upon him is C/O the LLC 111 W. 45th Street. N.Y., N.Y., 10001. Date of Dissolution: 12/31/2016. Purpose of LLC: to engage in any lawful act or activity. Street address of Principal Business location is: 312 5th Avenue, N.Y., N.Y., 10011.

Korištenjem američke New York kompanije postiže se maksimalan poslovni imidž i kompanije u stvarnosti ne može da se svrsta kao "ofšor" što kod banaka i država pruža određenu vrstu povećanog povjerenja.

Akcionarsko društvo u Americi (engl. Corporation) može da posluje sa cijelim svijetom i plaća početni porez od 15% na dobit, zavisno od stope ukupne dobiti.

Društvo sa ograničenom odgovornošću u Americi ili (engl. LLC) kompanija može da posluje sa cijelim svijetom, ali ako posluje sa Amerikom, porez na tu dobit, u mnogim slučajevima iznosi 35% i mora se zadržavati prije svake isplate. Vlasnik kompanije je dužan da zadržava rezerve u svrhu naplate takvog poreza.

Premještanje nadležnosti iz jedne u drugu državu

Ovaj naš website se zove ofšor kompanije, ali u stvari bi se trebao zvati nešto kao sloboda poslovanja ili zaštita od vlastite države. Jer to je o čemu se radi kad se koriste ofšor kompanije, dobivate slobodu poslovanja i zaštitu od vlastite države.

Kod planiranja ofšor strukture i ofšor poslovanja, radi se na tome da se premjesti nadležnost iz države gdje možete biti na bilo koji način ugroženi u državu gdje ćete biti zaštićeni i gdje možete dobiti slobode poslovanja i života. Takve države postoje.

Da biste premjestili nadležnosti iz svoje države u drugu, nije potrebno putovati. Ali, ukoliko putujete ili ukoliko se i fizički premjestite u takve države, možete da ostvarite maksimalne poslovne i životne prednosti. Da, vi možete u jednoj velikoj mjeri da postanete slobodniji.

U manjem ili većem obimu vam je premještanje nadležnosti već poznato, samo što možda niste razmišljali na takav način.

Ako ste bilo kada razmišljali o tome da "držite kuću na ime rođaka" ili da "otvorite račun na ime oca ili majke" ili da "primate novac na ime prijatelja u Njemačkoj" ili da "čuvate plovilo na ime firme", u svim tim slučajevima ste razmišljali i koristili "premještanje nadležnosti" sa vas kao fizičkog lica na neko drugo fizičko lice ili pravno lice ili u drugu državu.

U ovom poslu planiranja ofšor struktura, mi se prvenstveno bavimo planiranjem premještanja nadležnosti sa vas kao fizičkog lica na pravna lica, druga fizička lica i druge države.

NAZAD NA SADRŽAJ

Metode premještanja nadležnosti

Metode premještanja nadležnosti koje se koriste kod planiranja zaštite imovine, života i biznisa i planiranja ofšor strukture kroz korištenje ofšor kompanija su slijedeće:

NAZAD NA SADRŽAJ

Strukture ofšor poslovanja

Postoje razni načini korištenja i primjene ofšor kompanija, pa se tako menadžment, upravljanje, vlasnička struktura, pa razne ofšor kompanije, planiranje i strategija primjene ofšor kompanija se naziva ofšor strukturama.

Neke od struktura ofšor poslovanja koje su ovde navedene su isključiva ideja i advokatske usluge koje smo mi dizajnirali i planirali.

Unakrsno poslovanje℠

Mi pružamo usluge pripreme, planiranja i osnivanja ofšor strukture po nazivu unakrsno poslovanje℠. Unakrsno poslovanje℠ je zaštitni znak našeg akcionarskog društva THETABIZ S.A. i drugih ovlaštenih firmi i ne može se koristiti bez naše dozvole.

Unakrsno poslovanje℠ se ukratko odnosi na osnivanje, menažment, održavanje i kontrolu dvije ili više ofšor kompanija koje su međusobno povezane i koje se međusobno i unakrsno pomažu kako kod prodaje, tako i kod smanjenja poreznih obaveza.

Uzmimo u obzir slijedeće vrste preduzeća u Americi i Velikoj Britaniji:

Nemojte pomiješati ovu vrstu kompanije sa LLP ili Limited Liability Partnership niti sa LTD ili LIMITED ili D.O.O. u Velikoj Britaniji. Ovde se govori isključivo o LP ili LIMITED PARTNERSHIP ili komanditnom društvu osnovanom u Velikoj Britaniji.

Ako uzmemo u obzir gore dvije vrste kompanija koje mogu bez poreza, bez predavanja izvještaja i sa vrlo niskim troškovima godišnjeg održavanja da obavljaju transakcije, onda se kombinacijom tih kompanija može planirati, osnovati i sprovesti unakrsna struktura ofšor poslovanja℠.

Unakrsna struktura ofšor poslovanja℠ se ukratko sprovodi na slijedeći način:

Osnivanje i kompletna podrška za unakrsno poslovanje℠ može se ostvariti već sa cijenom osnivanja od €1200 preko website-a Thetaworld® poslovne usluge ili ofšor tvrtka. Dodatne usluge kao direktorstvo, upravljanje, dodatne usluge anonimnosti ili preuzimanje nekretnina, drugih preduzeća i nastupanje u vašoj vlastitoj državi mogu imati posebne i dodatne cijene.

Ofšor kompanija za prodaju i naplatu putem Interneta

Onda kad ne možete u svojoj državi da ravnopravno sa Amerikancima ili građanima Evropske zajednice prodajete robu ili usluge i naplaćujete tu robu ili usluge putem Interneta, može se osnovati jedno ili više preduzeća prvenstveno u svrhu naplate i korištenja bankarskih transakcija u inostranstvu kao i za korištenje Paypal naplate i otvaranje Paypal računa.

Vlasnik kompanije može da dobije:

Ukoliko se želi poslovati sa kompanijom iz Velike Britanije, možemo da ponudimo osnivanje firme u Velikoj Britaniji za €600 i onda otvaranje računa u Velikoj Britaniji. Za otvaranje računa u Velikoj Britaniji u svrhu isplata sa Paypal-a, potrebno je da vlasnik uradi jedno od slijedećeg:

Desetminutna ofšor kompanija℠

Desetminutna ofšor kompanija℠ je naša usluga kod koje možemo u roku od 10 minuta da realizujemo sve što je potrbeno za isplate sa Paypal-a i poslovanje unutar Amerike.

Poslovanje će biti oslobođeno poreza samo ako prihodi dolaze izvan Amerike.

Takve firme za naplatu putem Interneta možemo da osnujemo za vas praktično u nekoliko sati radnog vremena, nekad je moguće i u roku od 10 minuta. Da, u roku od 10 minuta, možete da imate potvrđen US bankovni račun koji može primiti novac isplaćen sa Paypal računa i ujedno možete da dobijete i pravno lice, firmu osnovanu u Americi, na čije ime onda možete poslovati širom svijeta.

Desetminutna ofšor kompanija℠ se osniva već za €300 i ne sadrži dokumente za međunarodne bankovne račune, već dobiva odmah US bankovni račun. Svi dodatni dokumenti i podrška se plaćaju posebno i odvojeno.

Višestruke kompanije za naplatu i isplatu sa Paypal-a

Klijentima koji imaju rizične poslove, možemo ponuditi višestruke kompanije za naplatu i isplatu Paypal računa i isplate od drugih američkih firmi i servisa kao što su razni programi iz reklamiranja, marketinga, kao što je Amazon ili Google Adsene.

Naš klijent naručuje više raznih kompanija koje se mogu osnovati i naknadno ili po želji klijenta. Već unaprijed mu se šalje određeni broj MasterCard kartica u svrhu isplata sa Paypal-a. Kod svakog aktiviranja nove firme, klijent automatski dobije i mogućnost isplate sa Paypal-a.

Agenti i zastupnici kao i naši direktni klijenti mogu da koriste ovakve načine osnivanja firmi onda kad je potrebno isplatiti veće sume ili naplaćivati razne usluge i robu preko više raznih firmi.

Osnivanje firme može da košta samo €300, zavisno od usluga anonimnosti može se završiti u kratkom roku.

NAZAD NA SADRŽAJ

Ofšor bankarstvo

Ofšor bankarstvo je korištenje banaka u svrhu zaštite imovine, života i porodice. Ofšor bankarstvo se obično obavlja u stranim državama, ali se može praktično koristiti i u vlastitoj državi, sve zavisi od informacija koje korisnik ofšor bankarstva poznaje ili zna da koristi. Čak i u vlastitoj državi se može osigurati novac kod banaka na takav način da ne može postati predmet tužbe ili da se takav novac ne može povezati sa korisnikom ofšor kompanije koja održava takve račune.

NAZAD NA SADRŽAJ

S.A.D bankovni račun i isplata novca sa Paypal-a

Za mnoge kompanije i privatne osobe koje koriste Paypal račun, postoji i određena potreba za isplatom tog novca sa Paypal-a pri čemu Paypal često traži "U.S. bankovni račun" ili bankovni račun u Americi.

To je jedno od dosta anonimnih riješenja za isplate novca iz dobiti koja se ostvaruje putem Interneta.

Ukoliko neki klijenti žele da dobiju stvarni bankovni račun u Americi, mogu nam se obratiti za takvo profesionalno riješenje koje se može dobiti i bez dolaska u Ameriku.

NAZAD NA SADRŽAJ

Ofšor države

Država Hrvatska je svojim bankama i u svojim zakonima i pravilima odredila koje su to ofšor države, pa su izdali takozvani popis ofšor zona ili popis ofšor zemalja u kojima se i određene države koje nisu ofšor tako i dalje tretiraju. To je državni način diskriminacije i kršenje međunarodnih ugovora sve u svrhu otimačine novca od vlastitih građana i vlastitih preduzetnika.

NAZAD NA SADRŽAJ

Popis ofšor zona ili popis ofšor zemalja

Ovde možemo predstaviti popis ofšor zona koje je Hrvatska propisala još 2007. godine i ujedno kopirala iz država kao što su Italija, jer fašističke države kopiraju jedna od druge fašističke metode diskriminacije preduzetnika, a onda je Srbija 2012. godine napravila "crnu listu" jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom, objavljujući to u Sl. glasniku RS br. 122/2012, pri čemu se može vidjeti da su doslovce kopirali hrvatski popis ofšor zona u svoje zakone, pri tome, ne obazirući se na to da će preduzetnike u svojoj državi opteretiti i neustavno im po tom osnovu otimati novac i profite.

Nema pameti ni kod kojeg pseudo "stručnjaka" koji je sastavljao ovaj popis. Samo će iskreni i pošteni preduzetnici biti oštećeni ovakvim crnim listama, jer će platiti nekome iz ovih država za usluge i misleći da to može da odbije od poreza, dobiće još veće poreze da plate. Znači, crne liste su samo za naivne. Haj'mo reći, za budale, jer ako knjigovođa zna za ovu crnu listu, onda će preporučiti preduzetniku da takve račune uopšte i ne prijavljuje kao trošak firme, jer će ga to ispasti jeftinije nego da prijavljuje kao trošak firme i da pri tome plaća veći porez nego što bi inače platio da je troškove napravio u svojoj zemlji. To je maksimalna ludost i dokaz državnog fašizma u Srbiji i Hrvatskoj.

Žutim slovima su napisani nazivi država koje NISU uvrštene u crnu listu Hrvatske ili Srbije, što dokazuje da u tim banana državama, kao što je banana država Hrvatska ili banana država Srbija, rade nesposobni ekonomisti i nesposobni političari koji će jednu ili drugu ofšor državu namjerno izostaviti iz liste jer podmićeni političari i državnici imaju svoje ofšor kompanije u takvim državama i moraju ostaviti sebi određene rupe u zakonima za iskorištavanje ofšor kompanija. Drugi razlozi za izostavljanje iz crne liste mogu biti jednostavno glupost i nepoznavanje geografije i poreskih sistema u drugim državama, a još važniji razlog mogu biti međudržavni odnosi sa kojom bi takva diskriminacija napravila političku i privrednu štetu. To dalje znači i da su liste napravljene samo za naivne, neinformisane osobe, koje skoro sigurno neće koristiti ofšor kompanije da smanje svoju poresku osnovicu, već će vjerovatno platiti za neke usluge firmama u tim ofšor državama i onda biti neugodno iznenađeni kad otkriju da moraju da plate više poreza nego što je propisano. Mi ovde ne zagovaramo izrade takvih crnih lista, ali kad postoji crna lista, onda postoji i bijela, pa se može izabrati ispravna ofšor kompanija zavisno od situacije koju želi da postigne. Na primjer, ukoliko neko želi da smanji poresku osnovicu u Srbiji, može slobodno da koristi takve ofšor kompanije kod kojih neće biti poreza po odbitku. Isto vrijedi za Hrvatsku, naplatom od ispravno izabrane ofšor kompanije, mogu se smanjiti poreske osnovice u Hrvatskoj u velikom omjeru, recimo 10% do 90% ili više je sasvim normalno i moguće sprovesti sa hrvatskim tvrtkama. Dalje, NIJE MOGUĆE napraviti diskriminirajuće zakone do te mjere da se domaćim preduzetnicima napravi tolika šteta da praktično ne mogu da posluju slobodno sa inostranstvom. Zato će korištenje i primjena ofšor kompanija uvijek biti moguća, bez obzira na bilo kakve crne liste nesposobnih i korumpiranih ekonomista i političara, sve sa svrhom otimanja u ime naroda.

Crna lista

Popis ofšor zona (Hrvatska) Lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom (Srbija)
Andora (engl. Andorra) Andora (engl. Andorra)
Angvila (engl. Anguilla) Angvila (engl. Anguilla)
Antigva i Barbuga (engl. Antigua and Barbuda) Antigva i Barbuga (engl. Antigua and Barbuda)
Aruba, Holandski Antili (engl. Aruba, Netherlands Antilles or Dutch Antilles) Aruba, Holandski Antili (engl. Aruba, Netherlands Antilles or Dutch Antilles)
Bahami (engl. Bahamas) Bahami (engl. Bahamas)
Bahrein (engl. Bahrain) Bahrein (engl. Bahrain)
Barbados Barbados
Belize Belize
Bermudi (engl. Bermuda) Bermuda (engl. Bermuda)
Britanska djevičanska ostrva (engl. British Virgin Islands) Britanska djevičanska ostrva (engl. British Virgin Islands)
Kajmanska ostrva (engl. Cayman Islands) Kajmanska ostrva (engl. Cayman Islands)
Božićno ostrvo Božićno ostrvo (engl. Christmas Island)
Kukova ostrva Kukova ostrva (engl. Cook Islands)
Dominika (engl. Dominica) Dominikanska Republika (engl. Dominican Republic)
Folklandska ostrva Folklandska ostrva (engl. Falkland Islands)
Fidži Fidži (engl. Fiji)
Gibraltar Gibraltar
Grenada (engl. Grenada Island) Grenada (engl. Grenada Island)
Gvam Gvam (engl. Guam)
Britanska kanalska ostrva Alderni, Gernzi, Džernzi, Sark (engl. Alderney, Guernsey, Jersey, Sark) Gernzi (engl. Guernsey)
Gvajana Gvajana (engl. Guyana)
Hong Kong Hong Kong
Ostrvo Men (engl. Isle of Man) Ostrvo Men (engl. Isle of Man)
Britanska kanalska ostrva Alderni, Gernzi, Džernzi, Sark (engl. Alderney, Guernsey, Jersey, Sark) Džerzi (engl. Jersey)
Kipar (engl. Cyprus) Kipar
Kjurasao (engl. Curacao) Kjurasao
Liberija (engl. Liberia) Liberija (engl. Liberia)
Lihtenštajn (engl. Liechtenstein) Lihtenštajn (engl. Liechtenstein)
Makao (engl. Macau) Makao (engl. Macau)
Maldivi Maldivi (engl. Maldives)
Maršalska ostrva (engl. Marshall Islands) Maršalska ostrva (engl. Marshall Islands)
Mauricijus (engl. Mauritius) Mauricijus (engl. Mauritius)
Monako (engl. Monaco) Monako (engl. Monaco)
Monserat Monserat (engl. Montserrat)
Nauru Nauru
Bonejr, Holandski Antili (engl. Bonaire) Holandski Antili (engl. Bonaire)
Niue Niue
Normandska ostrva Normandska ostrva (engl. Normand Isles)
Palau Palau
Panama (engl. Republic of Panama) Panama (engl. Republic of Panama)
Sveti Kristofor i Nevis (engl. St. Kitts and Nevis) Sveti Kits i Nevis (engl. St. Kitts and Nevis)
Sveta Lucija (engl. St. Lucia) Sveta Lucija (engl. St. Lucia)
Sveti Vincent i Grenadini (engl. St. Vincent and Grenadines) Sveti Vinsent i Grenadini (engl. St. Vincent and Grenadines)
Zapadna Samoa (engl. West Samoa) Zapadna Samoa
Samoa Samoa (engl. Samoa)
San Marino San Marino
Sejšeli (engl. Seychelles) Sejšeli (engl. Seychelles)
Solomonska ostrva Solomonska ostrva (engl. Solomon Islands)
Tonga Tonga
Trinidad i Tobago Trinidad i Tobago (engl. Trinidad and Tobago)
Ostrva Turks i Kajkos (engl. Turks and Caicos Islands) Ostrva Turks i Kaikos (engl. Turks and Caicos Islands)
Tuvalu (engl. Tuwalu) Tuvalu (engl. Tuwalu)
Devičanska ostrva S.A.D. Devičanska ostrva S.A.D. (engl. US Virgin Islands)
Vanuatu Vanuatu
Zelenortska republika (engl. Cape Verde) Zelenortska republika
Delaver, S.A.D. (engl. Delaware) Delaver
Nevada, S.A.D. Nevada
Vajoming, S.A.D. (engl. Wyoming) Vajoming
Ujedinjeni Arapski Emirati (engl. United Arab Emirates) Ujedinjeni Arapski Emirati
Egipat (engl. Egypt) Egipat
Filipini (engl. Philippines) Filipini
Gvatemala (engl. Guatemala) Gvatemala
Indonezija (engl. Indonesia) Indonezija
Kostarika (engl. Costa Rica) Kostarika
Labuan (Malezija) Labuan
Libanon (engl. Lebanon) Libanon
Madeira (Portugal) Madeira
Malta Malta
Sjeverna Marijanska Ostrva (engl. Northern Mariana Islands) Sjeverna Marijanska Ostrva
Mijanmar (Burma) (engl. Myanmar) Mijanmar
Nigerija (engl. Nigeria) Nigerija
Singapur (engl. Singapore) Singapur

Naravno, postoje države koje nisu ni na jednoj niti na drugoj crnoj listi i putem kojih se sasvim legalno, zakonito, može preusmjeriti dobit iz Hrvatske ili Srbije na takvu ofšor državu.

Izradom crnih lista, fašističke države kao što su Hrvatska, Srbija, Njemačka, Italija, Francuska, pravi se negativna atmosfera i ostavlja se dojam domaćim preduzetnicima da je korištenje ofšor kompanija eventualno nezakonito. Ništa nije daleko od istine. Svako ima pravo da koristi ofšor kompanije. Naravno, ako se želi ostati zaštićen od tužbi, primjena i korištenje ofšor kompanija mora biti zakonita. Kad kažemo "zakonito" onda mislimo da takvo korištenje ofšor kompanije treba biti zakonito i u državi preduzetnika, tj. stvarnog vlasnika ili korisnika takve ofšor kompanije.

Naravno da postoje i razne druge ofšor zone i države u kojima se mogu praviti ofšor transakcije. Niti Hrvatska, niti Srbija, niti Slovenija, Njemačka, Italija, Francuska, Amerika, ne mogu ništa da učine sa spriječe poslovanje sa ofšor kompanija. Ofšor poslovanje i korištenje ofšor kompanija je zakonito. Inače, ne bi kompanije bile registrovane. Ofšor kompanije su preduzeća kao i svaka druga. Pružaju više slobode poslovanja preduzetnicima koji ih koriste. Znaćete da se nalazite u fašističkoj državi ukoliko vaša država pravi diskriminaciju prema ofšor kompanijama i pokušava da vam napravi probleme po tom pitanju. Isto tako, popis ofšor zona je dobar znak da trebate da krenete u izradu ofšor strukture, jer danas će vam država samo "pratiti transakcije", sutra će vam doći sa mitraljezima pred vrata i oteti sve što ste teško zaradili tokom života. Da, to se dešavalo i ponavlja se stalno kroz istoriju u zadnjih 100 godina.

Vrlo popularne ofšor zone ili ofšor zemlje kao što su Novi Zeland (engl. New Zealand) u kojima se mogu napraviti idealne ofšor strukture, čak i nisu na ovom spisku. To da se Slovačka (engl. Slovakia) može koristiti za idealne holding strukture i primanje novca iz ofšor država, to nije na tom spisku ofšor zona. Niti jedna država ne može spriječiti ispravno izrađene ofšor strukture. Hvala Bogu da se ne nalazimo u jednoj državi koja se zove Planeta Zemlja i da imamo mogućnosti korištenja stranih država, stranih kompanija, ofšor kompanija i ofšor bankarstva.

NAZAD NA SADRŽAJ

Zemlje za praćenje

Zemlje za praćenje predstavljaju spisak država koje se prate u Hrvatskoj i drugim državama kad se rade transakcije sa tim državama. Hrvatska fašistička država stavlja i sasvim normalne države na takvu listu što predstavlja direktnu diskriminaciju Evropske zajednice i svih zakona Evropske zajednice o slobodi poslovanja.

Lista zemalja za praćenje u Hrvatskoj je slijedeća:

Izradom "crnih lista" Hrvatska ne postiže ništa osim da dokaže u kojoj mjeri je to banana republika. Potlačivanjem svojih građana i onemogućavanjem poslovanja i sloboda poslovanja u Hrvatskoj, građani sve više koriste ofšor kompanije. To znamo iz iskustva, jer mi na kraju krajeva osnivamo ofšor kompanije od 2002. za građane Hrvatske, Srbije, Bosne i građane cijelog svijeta.

NAZAD NA SADRŽAJ

Bijela lista ofšor država

Popis ofšor zona ili popis zemalja za praćenje automatski pravi i bijelu listu ofšor država. Ukoliko ne želite da vaša ofšor kompanija bude svrstana u ofšor zone obratite nam se, predstavite svoju poslovnu situaciju i možete dobiti riješenja za koja niste sumnjali da mogu da postoje.

Državni fašistički aparati koji žele da potlače svoje preduzetnike razmišljaju slabom logikom i naravno sa manjkom pameti. Izrada i objavljivanje bilo kakve "crne liste" ofšor država ili liste "država za praćenje" omogućava povećanje pranja novca i sigurnost pri korištenju ofšor kompanija. Iako nije cilj da se radi bilo šta ilegalno ili nezakonito, države koje objavljuju i koriste crne liste ofšor država prave upravo suprotni efekat, preduzetnici još više koriste ofšor kompanije, a savjetničke firme i stručnjaci za izradu ofšor struktura koriste upravo one države koje nisu na tim crnima listama. Tako se automatski pravi i bijela lista ofšor država.

Bijela lista je jednostavno protuteža fašističkim naporima da onemogući svoje građane u korištenju poslovnih prednosti i sloboda u drugim državama. U bijelu listu ofšor država spadaju sve one države i poslovne mogućnosti koje se ne nalaze na već objavljenim crnim listama. Zar to nije logično?

Na primjer, ofšor države u kojima je moguće postignuti 100% privatnosti, anonimnosti i poslovanje bez ikakvih poreza, čak i kroz korištenje zakona o dvostrukom oporezivanju su Novi Zeland, Velika Britanija, Danska, Mađarska, pa onda čak i firme osnovane u Srbiji, Makedoniji, Albaniji, sve zavisno od vrste i strukture poslovanja. Ukoliko se Vajoming, Nevada ili Delavare žele promijeniti tako da se ne koristi "ofšor država" u Americi, onda se mogu koristiti druge američke države kao što su Nju Jork (engl. New York), Južna Dakota (engl. South Dakota) ili Vošington (engl. Washington) država. Umjesto korištenja LLC firmi, mogu se koristiti akcionarska društva (engl. Corporation). Gambija recimo nije ni poznata kao ofšor zona, pa ipak ima pruža moderan i brz način osnivanja ofšor kompanija. Čak i firma u Tanzaniji gdje je porez na dobit u iznosu od 30% može se koristiti kao ofšor firma ukoliko se ispravno osniva i koristi. Ne postoji ta situacija koja je neriješiva, pogotovo u fašističkim državama kao što su Hrvatska ili Srbija.

NAZAD NA SADRŽAJ

Andora

Andorra

Andora je država koja se nalazi u istočnim Pirinejima, između Francuske i Španije. Preko zime ima vremensku zonu za jedan sat više od Londona, preko ljeta vremenska zona je 2 sata više od Londona. Glavni grad je Andorra la Vella. Andora ima preko 64000 stanovnika. Zvanični jezik je katalanski, ali se francuski i španski široko koriste. U Andoru se može lako stići vozom, avionom i putevima. Telekomunikacije su izvrsne.

Andora je nezavisna evropska država bazirana na demokratskom parlamentarnom sistemu zajedno sa vladavinom prinčeva Andore. Andora nema svoju vojsku i teritorija Andora je neutralna. Politički i ekonomski je vrlo stabilna sa 0 procenata nezaposlenih osoba. Andoru posjećuje 10 miliona turista godišnje radi poreskih olakšica pri kupovini robe.

Preduzeća i fizička lica koja imaju rezidenciju u Andori se ne oporezuju. To može da bude glavni faktor za promjenu rezidencije i život u Evropi, posebno za osobe koje žele na zakonit način da isplate svoje ofšor dobiti u drugoj zemlji i da se naknadno vrate u svoju zemlju.

Tako se Andora može koristiti za zakonite isplate većih suma novca ili profite nakon promjene rezidencije. U svrhu takve isplate većih suma novca iz ofšor kompanija, potrebno je promijeniti poresku rezidenciju, a to znači da se čovjek treba odjaviti iz države postojeće rezidencije i prijaviti u Andori. Potrebno je minimalno boraviti preko 6 mjeseci izvan vlastite države da bi se veće sume novca mogle zakonito isplatiti. Nakon isplate i nakon poštovanja rokova tako da korisniku ofšor kompanije ne može ništa da se desi, čovjek se može vratiti u svoju državu. Tako isplaćene sume novca neće biti potrebno opet oporezivati u vlastitoj državi.

Mi možemo da omogućimo trajnu rezidenciju u Andori na osnovu depozita kod banke, dohotka ili stanovanja. Rezidencija u Andori omogućava i slobodu kretanja u Evropskoj zajednici u Šengenskom prostoru.

NAZAD NA SADRŽAJ

Angvila

Anguilla

Angvila je dio karibskih ostrva. Angvila je vrlo moderna država koja pruža slobodu za međunarodne preduzetnike koji žele koristiti ofšor kompanije osnovane u Angvili ili koristiti usluge ofšor bankarstva i druge finansijske usluge iz Angvile. U Angvili postoje četiri domaće banke koje pružaju usluge ofšor bankarstva i onda postoje takozvane ofšor banke koje su obično posebne podružnice ili firme ćerke od poznatih međunarodnih banaka. Ova država nudi i osnivanje posebnih firmi za osiguranje koje se mogu koristiti za smanjenje poreza u mnogim državama.

NAZAD NA SADRŽAJ

Kostarika

Costa Rica

Kostarika je prelijepa država za koju se tvrdi da su tamo ljudi najsretniji na svijetu. Kostarikanske ofšor kompanije su vrlo slične panamskim ofšor kompanijama. Takve ofšor kompanije osnovane u Kostarici mogu da posluju unutar Kostarike. Porezi se ne plaćaju na profite i dobit na preduzeća koja se ostvaruju izvan Kostarike. Da bi kompanija bila anonimna, potrebno je koristiti zamjenske direktore koji su obično advokati iz Kostarike ili obližnih država, kao recimo iz Paname. Osnivanje je vrlo jednostavno. Ofšor kompanija se može osnovati u Kostarici onda kad se žele pružati usluge Internet kockanja ili igara na sreću. Ukoliko kostarikanska ofšor kompanija preko Interneta pruža usluge Internet kockanja ili organizuje igre na sreću, za takvu kompaniju licenca za kockanje ili licenca za organizovanje igara na sreću nije potrebna. Ukoliko se igre na sreću pružaju direktno u Kostarici, onda je potrebno dobiti licencu za takve igre na sreću.

NAZAD NA SADRŽAJ

Lihtenštajn

Liechtenstein

Lihtenštajn (njemački Liechtenstein) je manja država između Švajcarske, Njemačke i Austrije. Kneževina po uređenju, u Lihtenštajnu nema nezaposlenih osoba. U Lihtenštajnu postoji cijeli niz advokatskih kuća i povjerenika (engl. fiduciary) koji se bave pružanjem usluga osnivanja kompanija i fondacija zajedno da uslugama bankarstva. Uobičajeno je da osoba koja otvara preduzeće u Lihtenštajnu ili fondaciju, kompletnu kontrolu takvog preduzeća ili fondacije prepušta povjerenicima ili advokatima koji su plaćeni upravitelji ili direktori takvih preduzeća. Direktori su često i potpisnici bankovnih računa. Na taj način postaje skoro nemoguće upratiti ko je stvarni vlasnik lihtenštajnskog preduzeća ili lihtenštajnske fondacije. Banke u Lihtenštajnu se vode kroz švajcarski bankarski sistem. Pristup bankarskim i advokatskim uslugama nije omogućen manjim preduzećima, pogotovo ne za isključivo komercijalna preduzeća kod kojih transakcije dolaze i odlaze sa računa. Banke će primiti takve klijente samo onda kad će postojati određena minimalna suma koja će uvijek biti na računu.

Akcionarsko društvo THETABIZ S.A. će da pruži konekcije sa lihtenštajnskim bankama za ljude koji žele svoju značajnu imovinu da zaštite kroz ofšor usluge koje se pružaju u Lihtenštajnu.

NAZAD NA SADRŽAJ

Panama

Panama

Panama je idealna država za osnivanje ofšor kompanije. Za razliku od drugih ofšor država gdje se većinom osnivaju ofšor kompanije vrste IBC ili International Business Company koje ne smiju da posluju u državi osnivanja niti sa rezidentima države gdje su osnovane, panamska ofšor kompanija može da posluje u Panami i može da se promijeni u domaću kompaniju.

Ali, šta to znači praktično?

Panamska ofšor kompanija može da posluje u Panami. Može da zaposli osobe i može da dobije licencu poslovanja kao i da ostvaruje prihode u Panami i sa sjedištem uprave u Panami. To praktično znači da se premještanje nadležnosti poslovanja takve ofšor kompanije može kompletno premjestiti u Panamu. Dalje, takav način poslovanja može da pruži maksimalnu zaštitu korisnicima takve ofšor kompanije.

Panamsko ofšor preduzeće ne mora se svrstavati kao "ofšor" preduzeće. To je posebno slučaj ukoliko se žele raditi transakcije sa Njemačkom, Austrijom, drugim evropskim državama, pa onda transakcije sa Srbijom ili Hrvatskom.

Ukoliko je panamska ofšor kompanija ispravno osnovana, takva kompanija može bez poreza da ostvari ogromne prihode i da služi kao idealan instrument zaštite imovine, novca, ulaganja, života, porodice i biznisa za korisnika takve ofšor kompanije.

Panamska fondacija

Panamska ofšor fondacija je idealno sredstvo i virtualni prijatelj za odvajanje rizika povezanih sa imovinom i prihodima za nekog stvarnog korisnika ili vlasnika ofšor kompanije. Fondacije mogu biti osnovane u privatnu svrhu ili u humanitarne svrhe. Čak i fondacije koje su osnovane u humanitarne svrhe mogu ujedno da ispunjavaju i privatne interese osnivača fondacije.

Fondacije smiju neograničeno da primaju donacije ili bilo kakav odnos bez poslovnog razloga. Tako na račun fondacije možete uvijek da uplatite ušteđevinu, koju onda čuvate na takvom računu.

Za razliku od mnogo pogrešnih informacija na Internetu početna donacija ne mora da bude odmah izvršena. Iako se računa da će osnivač donacije ili njen stvarni donator da izvrši minimalnu uplatu od US $10,000, takva uplata se može uraditi i godinama nakon osnivanja ili se može računati izvršenom i uplaćenom od samog početka korištenja fondacije.

Fondacije se koriste za razne situacije gdje je potrebno odvojiti svoje vlastito ime od vlasništva imovine, novca, nekretnina ili druge imovine.

Primjena fondacije i korištenje može se pokazati na slijedećim primjerima:

Oporezivanje u Panami

Republika Panama koristi teritorijalni princip oporezivanja što znači da se oporezuju samo prihodi koji se ostvaruju u Panami, dok se prihodi izvan Paname ne oporezuju. To stvara mogućnost korištenja panamske ofšor kompanije za bilo kakve međunarodne transakcije bez poreza ili drugih nameta i problema od strane države.

Za razliku od mnogih pogrešnih informacija koje kulaju Internetom, u Panami se plaćaju porezi i poreski sistem je dosta komplikovan, ujedno se oporezuju i dividende. Porez na dobit iznosi 25% što je više nego u Hrvatskoj. To praktično znači, da ukoliko se panamska firma napravi domaćom panamskom firmom, sa sjedištem uprave u Panami i sa stvarnim fizičkim operacijama u Panami, da takva firma može da izvuče neograničene sume novca iz Hrvatske i da na takvu firmu neće uticati porez po odbitku ukoliko se transakcije ispravno odrade.

To isto vrijedi i za mnoge druge države. Sa panamskom firmom se porez po odbitku može odbiti za mnoge vrste poslova, poslovnih transakcija i posebno trgovine robom i uslugama.

NAZAD NA SADRŽAJ

Gambija

Gambia

Gambija je afrička država sa modernim sistemom za osnivanje i registraciju ofšor kompanija. Slično kao i u Panami, gambijske ofšor kompanije mogu da postanu rezidentne i da koriste cijeli niz ugovora o dvostrukom oporezivanju sa drugim državama. U tom slučaju je potrebno koristiti direktore rezidentne u Gambiji. Gambija nije još na crnoj listi. Po svim indikacijama ove jurisdikcije, vrlo je moguće da će doći na "popis ofšor zona" u Hrvatskoj ili na listu jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom u Srbiji.

Gambija je ako ne i najmodernija država na svijetu po pitanju osnivanja ofšor kompanija. Putem agenata i zastupnika povezanih sa vladinim sistemom za registrovanje ofšor kompanija, klijenti mogu čak i u roku od 30 sekundi da registruju novu kompaniju. U roku od 4 dana je moguće dobiti bankovni račun u Gambiji i praktično isti dan kad platite usluge osnivanja ofšor kompanije, možete da počnete i da poslujete, potpisujete ugovore, da napravite web trgovinu ili da krenete u druge poslovne poduhvate. Imena vlasnika, direktora, sekretara ili drugih ovlaštenih osoba nisu javno dostupna u registru ofšor kompanija u Gambiji.

U Gambiji se osnivaju razne vrste ofšor preduzeća i pravnih lica, od kojih možemo da izdvojimo:

NAZAD NA SADRŽAJ

Velika Britanija

United Kingdom

Firme osnovane u Velikoj Britaniji mogu se koristiti za ofšor poslovanje i na isti način kao i ofšor kompanije, ukoliko se ispravno postupa i dosljedno vodi računa o ispunjavanju obaveza kompanije. U nekim slučajevima i zavisno od vrste kompanije, obaveze mogu biti minimalne, recimo postoje opcije da korisnik kompanije u Velikoj Britaniji ne mora da predaje izvještaje, da ne mora da plati nikakve poreze i da može neograničeno da se zakasni sa knjigovodstvom jer nikada neće dobiti inspekciju. Ipak trebate posebno paziti šta radite, jer ne možete ove instrukcije uzeti paušalno. Trebate se ispravno savjetovati.

Otvaranje firme u Velikoj Britaniji

U Velikoj Britaniji se mogu osnovati i registrovati više vrste preduzeća:

Mi osnivamo sve vrste preduzeća u Velikoj Britaniji.

Otvaranje LIMITED kompanije u Velikoj Britaniji

London

UK LIMITED je isto što i društvo sa ograničenom odgovornošću u Srbiji. Ova vrsta firme plaća automatski poreze, oko 20% na sve dobiti koje ostvari. Vlasnici i direktori imaju ograničenu odgovornost kod poslovanja.

Ako želite ostati anonimni, to je moguće samo kroz posebne usluge zamjenskih vlasnika i direktora, što košta €300 po osobi.

Ako je recimo naša firma u Velikoj Britaniji vlasnik umjesto Vas, to košta €300. Ako mi postavimo direktora, to košta €300 godišnje. Za sve usluge ovjeravanja ugovora, plaćate posebno €50 plus troškove kurira ili pošte.

Naravno, ako ste sami vlasnik ili direktor, nemate potrebe za to.

Ako tražite da direktori dobiju UK servisnu adresu, da se ne vidi gdje žive, to košta dodatno €60 godišnje po osobi.

Predaju se porezni izvještaji i plaćaju se porezi na sve vrste poslovanja. Godišnje održavanje je €200. Tu se ne računa knjigovodstvo koje možete da radite sami u Srbiji ili bilo gdje ili da unajmite knjigovođu. Ako mi radimo knjigovodstvo, to košta €800 godišnje i plaća se unaprijed i paušalno.

Uplatu za osnivanje UK LIMITED kompanije možete obaviti direktno putem Paypal-a: {$Paypal-HR-UK-LTD}

Otvaranje komanditnog društva u Velikoj Britaniji

Komanditno društvo u Velikoj Britaniji ili (engl. Limited Partnership) je idealna firma za prodaju preko Interneta kao i za pružanje usluge i trgovinu robe širom Evrope i svijeta. Potrebno je imati dva partnera, od čega jedan partner mora biti minimalno u Škotskoj. Mi obično postavimo našu firmu u Škotskoj da vam bude partner, da se može ispuniti zakonski uslov i takva je usluga uključena u cijenu otvaranja. Ta firma kao partner ulaže €10 uloga na početku i profite možete isplatiti u iznosu od €200 godišnje u svrhu podmirenja adrese u Velikoj Britaniji. To je definisano ugovorom. Mi nemamo prava upravljanja firmom.

Glasgow

Ovu vrstu kompanije obično osnivamo u Škotskoj, sa adresom u Glasgow-u, jer je kompanija osnovana u Škotskoj pravno lice, dok se u Engleskoj i Sjevernoj Irskoj, ove vrste kompanija ne računaju kao pravna lica, odvojena od njenih partnera. Ukoliko je firma osnovana u Škotskoj, onda može da posjeduje nekretnine i tuži i bude tužena kao i svako pravno lice. Firma ove vrste osnovana u Velikoj Britaniji ili Sjevernoj Irskoj ne bi mogla da tuži u svoje ime, već to moraju da rade partneri.

Ovakva firma neće platiti poreze ako prihode ostvaruje izvan Velike Britanije. Ne morate predavati ni izvještaje, ako niste rezidentni u Velikoj Britaniji, jer se tako zakoni odnosi na ovu vrstu partnerstva. Nemojte zamijeniti ovu vrstu firme sa LLP ili LTD firmama, koje su druge vrste firmi i za koje je izvještaje obavezno predavati.

U ovoj firmi možemo da navedemo bilo koju osobu da bude komplementar (engl. General Partner) ili glavni partner, što je isto kao i direktor. Direktor upravlja firmom i poslovima, može otvoriti račun i obavljati poslovne transakcije. Njegovo je ime upisano u registru, ali se ne može dobiti preko Interneta. Komplementar ili glavni partner u tom slučaju nema ograničenu odgovornost. Svi dodatni partneri koji nemaju pravo upravljanja sa firmom, imaju kompletnu ograničenu odgovornost.

Ova vrsta firme može se napraviti anonimnom, ako se postavi američka ili neka ofšor firma da bude njen glavni partner umjesto fizičkog lica. Na taj način korisnik kompanije dobiva kompletnu anonimnost, privatnost i kompletnu ograničenu odgovornost.

Poseban kapital nije potreban u svrhu otvaranja firme i određuje se kako se partneri dogovore, možete imati više partnera i jednu firmu koristiti za više raznih svrha za partnere kako želite.

Možete poslovati širom Evropske zajednice i onda širom svijeta možete prodavati robu i usluge po želji. Pomoć za bankovne račune, transakcije i onda softver za fakture i knjigovodstvo se podrazumijeva. Iako, možete se neograničeno zakasniti u knjigovodstvu, jer nećete dobiti inspekcije ako ne poslujete u Velikoj Britaniji. Godišnji izvještaji se ne predaju u tom slučaju ako niste rezidentni u Velikoj Britaniji i ako nema profita iz Velike Britanije.

Ako trebamo postaviti zamjenskog glavnog partnera koji vama izda punomoći poslovanja, to košta €300 više i ponavlja se godišnje. Tako možete imati 100% ograničenu odgovornost i ostajete anonimni. Bankovni račun možete dobiti u Sloveniji po našoj uputi ili u drugim državama. Isto tako i u Velikoj Britaniji.

Otvaranje partnerstva sa ograničenom odgovornošću u Velikoj Britaniji

Partnerstvo sa ograničenom odgovornošću se koristi onda kada dva ili više partnera žele da imaju prava upravljanja ili poslovanja i onda raspodjelu dobiti. Partnerstvo sa ograničenom odgovornošću (engl. Limited Liability Partnership - LLP) je firma kombinacija D.O.O. i običnog ortačkog društva. Tu oba ili više partnera imaju pravo poslovanja sa firmom. Prihodi za partnere ostvareni izvan Velike Britanije se ne oporezuju, ali firma mora da predaje izvještaje. Osnivanje sa kompletnom podrškom košta €600.

NAZAD NA SADRŽAJ

Menadžment za ofšor kompanije

Usluge menadžmenta za ofšor kompanije podrazumijevaju profesionalno upravljanje ofšor kompanijom u ime i za račun vlasnika koji obično uživaju visok stepen privatnosti. Takve ofšor kompanije se mogu kompletno anonimno upravljati i koristiti. Vlasnici ili direktori ili zastupnici takvih ofšor kompanija ne moraju biti upisani nigdje u javnim dokumentima. U svrhu vlastite kontrole nad preduzećem, vlasnici i direktori imaju posebne, interno urađene dokumente i ugovore, kojima se menadžment, koji se nudi sa naše strane, ograničava u određenim transakcijama. Usluge menadžmenta ofšor kompanije mogu biti potrebne kod svih većih transakcija sa državama, većim ili manjim firmama, kod preuzimanja, kupovine i prodaje nekretnina, onda preuzimanja preduzeća ili kod anonimnog čuvanja novca, kupovine ili trgovine zlatom ili u svrhu obezbjeđenja budućih generacija.

Usluge obavljaju advokati i profesionalni stručnjaci koji vode računa o osnovnim administrativnim obavezama, knjigovodstvu i prezentacijom firme prema javnosti. Takve firme obično imaju posebnu iznajmljenu kancelariju, minimalno jednog zaposlenog i ne računaju se kao ofšor firme niti su države takvih firmi na posebnim crnim listama, pa tako i transakcije sa takvim firmama nisu sumnjive.

Finansijski grabljivci, država, poreska uprava, advokati, zavidne i ljubomorne osobe

Finansijski grabljivci je pojam koji predstavlja grupe ljudi i pravnih lica koje će u nekom momentu ili trajno, pokušavati da iskoriste i otmu vašu stečenu imovinu. Finansijski grabljivci dolaze iz slijedećih grupa ljudi i preduzeća:

Kroz korištenje ofšor kompanije možete se kompletno ili ako ne kompletno, onda maksimalno zaštititi od finansijskih grabljivica. Najveći rizici u poslovanu i životu dolaze od zavidnih i ljubomornih osoba u vašoj blizini. Takve osobe možda i ne poznajete, ali oni mogu da rade na tome da vam upropaste život i naprave ga lošim. Takve osobe su obično povezane sa drugima i rade u zavjeri sa drugim finansijskim grabljivcima protiv vas. Ako ste već tako nešto doživjeli, znaćete tačno o čemu se ovde radi.

Samo kroz ispravno planiranje, dobru strukturu ofšor poslovanja i ispravno korištenje stranih ili ofšor kompanija, možete se maksimalno zaštititi od finansijskih grabljivica, od nepoželjnih pravnih i poslovnih situacija i od neprijateljski nastrojenih poznanika, "prijatelja", rođaka ili komšija.

NAZAD NA SADRŽAJ

Knjigovodstvo za ofšor kompanije

Pored ostalih usluga, mi pružamo i poslovne usluge za ofšor kompanije kao što je knjigovodstvo, izdavanje faktura, računa, priprema predračuna, komunikacija sa dobavljačima i kupcima, primanje i slanje pošte i usluge virtualne kancelarije za naše klijente.

U pravilu i po zakonu sve ofšor kompanije trebaju da vode knjigovodstvo. Uprkos tome, pošto nema obaveze predavanja knjigovodstva, možete se sa knjigovodstvom zakasniti u nedogled. Nećete biti kažnjeni. Nećete dobiti inspekciju. U nekim slučajevima, kad se ofšor kompanije povezuju sa Evropom ili Amerikom, poželjno je za vlasnika, direktora ili korisnika ofšor kompanije da vodi knjigovodstvo i da ima sve dokumente i knjigovodstvene isprave uredno složene.

Softver za knjigovodstvo

Besplatan softver za knjigovodstvo ofšor kompanija koji se kroz vrijeme pokazao vrlo dobrim je slijedeći:

NAZAD NA SADRŽAJ

THETABIZ S.A. akcionarsko društvo

THETABIZ S.A. je akcionarsko društvo osnovano u Panami 2002. godine. Mi smo advokatska kancelarija koja pruža usluge planiranja poslovanja, strukture ofšor poslovanja i usluge zaštite imovine i ulaganja.

Kapital akcionarskog društva THETABIZ S.A. raspodijeljen je u 100 akcija klase (A) u iznosu od US $1000 po akciji, ukupnog kapitala od US $100,000 i 500 akcija klase (B) neograničene vrijednosti i bez prava glasanja. Naša firma posluje od 2002. godine bez ograničenja i smetnji. Putem Interneta pomažemo biznismenima širom svijeta da ispravno planiraju svoje ofšor poslovanje i da naprave dobre strukture ofšor kompanija sa kojima će biti trajno zaštićeni kao fizička lica, porodica i kao biznis.

Druge poslovne i pravne usluge koje pružamo

Mi pružamo i druge poslovne i pravne usluge:

NAZAD NA SADRŽAJ

Intelektualna svojina

Naše akcionarsko društvo THETABIZ S.A. je vlasnik svih autorskih prava i navedenih zaštitnih znakova našeg preduzeća. Niko nema pravo da bez dozvole i licence koristi naše tekstove ili zaštitne znakove. Sva prava su zadržana.

Zaštitni znakovi

NAZAD NA SADRŽAJ

Nedozvoljeno kopiranje autorskih djela

Mnogo puta smo se od 2002. godine susreli sa raznim osobama koje kopiraju naše tekstove, neki od njih se čak lažno predstavljaju kao naši agenti ili zastupnici i neki prodaju "dokumente" bez razumijevanja tematike i problematike sa kojima se korisnici ofšor kompanija susreću. Mi krivično gonimo sve osobe koje nedozvoljeno kopiraju naše tekstove. Svaki seminarski rad koji pronađemo na Internetu uklonićemo u kratkom roku ukoliko su se naši tekstovi koristili bez licence i dozvole, a počinioce ćemo krivično goniti i koristeći zakone uklanjamo takve naloge, e-mail adrese i profile na Internetu. Ukoliko je vaš profil uklonjen jer je naše akcionarsko društvo napravilo pravno ili krivično gonjenje, a mislite da je to urađeno greškom, obratite nam se i objasnite situaciju.

NAZAD NA SADRŽAJ

Rizici kod poslovanja sa domaćim agentima za osnivanje ofšor kompanija

Svakom čovjeku je dopušteno da bira svog "agenta" za osnivanje ofšor kompanija. Postoji noravno više načina kako se ofšor kompanije osnivaju. Ali, ako osnivate ofšor kompaniju bez ispravnog savjetovanja imaćete kontakta sa agentima čiji je jedini cilj njihova zarada i "prodaja dokumenata" neke ofšor kompanije. Takvi agenti se ne bave pitanjima stvarne zaštite imovine, vaše porodice, života i budućnosti. Obično vas neće pitati niti za kakvu svrhu osnivanja ofšor kompanije. Bez poznavanja zakona u vašoj i stranoj državi, takav agent obično nije u stanju da prepozna da vas osnivanjem neke ofšor kompanije dovodi u veće probleme nego što ste željeli da riješite.

Dalje, osnivanjem ofšor kompanije kod agenata ili zastupnika u vlastitoj državi uopšte nije preporučljivo. Transakcija i faktura zastupnika ostaje dio knjigovodstva, pa tako gubite i privatnost vlasništva ofšor kompanije, jer poreska uprava, država ili drugi finansijski grabljivci mogu da dođu do takve informacije. To ne mora predstavljati problem ukoliko vam privatnost nije važna.

Osnivanje ofšor kompanije bez poznavanja informacija ili želje za poznavanjem informacija je isto tako neodgovorno i može donjeti probleme u budućnosti. Svaki korisnik ofšor kompanije bi trebao da zna pojedinosti o poslovanju i razloga izrade neke ofšor strukture. Dosljedno sprovođenje instrukcija i ispravno knjigovodstvo može sačuvati i zaštititi imovinu, život i biznis korisnika strukture.

NAZAD NA SADRŽAJ

Kako osnovati ofšor kompaniju kod advokata firme THETABIZ S.A.?

Naša advokatska kancelarija u Panami nudi privilegiju tajnosti u odnosu sa klijentima iz cijelog svijeta i osnivanje preko naše firme je 100% sigurno, zaštićeno i ne može se probiti bilo kakvim uticajima iz drugih država.

Ako želite da nam se obratite i dobijete savjetovanje na svom jeziku, koristite slijedeće website-ove:

Kontaktirajte nas za besplatno savjetovanje i planiranje vaše ofšor strukture u odnosu na vašu poslovnu situaciju.

NAZAD NA SADRŽAJ

Kontakt informacije

Calle Beatriz M. de Cabal, Panamá, Panama

Sjedište našeg akcionarskog društva THETABIZ S.A. se nalazi u Calle Beatriz M. de Cabal, Panamá, Panama. Ukoliko želite da dođete u našu advokatsku kancelariju ili da napravite sastanak u Panami, molimo Vas da se najavite putem e-maila ili na jedan od telefona ostavite poruku, navedite svoje ime i prezime, svoj broj telefona i kontaktiraćemo vas u kratkom roku radi dogovora.

U Evropi možemo da radimo sastanke u svrhu savjetovanja i planiranja ofšor struktura. Takvo profesionalno savjetovanje ili konsalting se plaća unaprijed i jedan dio takve uplate se može odbiti od troškova osnivanja i održavanja ofšor strukture.

Poslovno savjetovanje Lokacija, grad i država
Za klijente iz Hrvatske i Slovenije Hotel Slon, Ljubljana, Slovenija
Za klijente iz Hrvatske i Srbije Hotel Westin, Zagreb, Hrvatska
Za klijente iz Bosne, Hrvatske i Srbije Hotel Westin, Zagreb, Hrvatska
Za klijente iz Crne Gore Dubrovnik, Hrvatska
Kompanija Grad i država Broj telefona na koji nas možete dobiti
THETABIZ S.A. (vaš jezik) Panama City, Panama +507-832-7934
Odvjetnički ured (španjolski) Panama City, Panama +507-269-9214
Odvjetnički ured (faks) Panama City, Panama +507-391-6004
Zastupnik THETABIZ S.A. (faks, poruke) Amsterdam, Nizozemska +31-848844722
Zastupnica THETABIZ S.A. Ljubljana, Slovenija +386-1-777-4298
Zastupnik, THETABIZ S.A. Zagreb, Hrvatska +385-1-800-0212
Zastupnik, THETABIZ S.A. Beograd, Srbija +381114132010
Zastupnik, THETABIZ S.A. Göteborg, Švedska +46313088193
Global Business Services LLC (SMS) Colorado Springs, S.A.D. +1 719-359-5145

NAZAD NA SADRŽAJ

Kontaktirajte RCD usluge

Pošaljite svoje pitanje ili komentar. Ispunite potrebne podatke i pošaljite pitanje.


Ime i prezime:


E-mail:


Poruka: